Tværfagligt samarbejde vækker den kritiske sans Sundhedssektoren skal levere bedre service for borgerne og mere kvalitet for pengene. Vi skal være bedre, hurtigere pg skarpere, og kravene om fleksibilitet og omstillingsparathed er tårnhøje til fremtidens sygeplejersker, ergoterapeuter og bioanalytikere.