Daniel Schwartz Bojsen
Med en bredere uddannelse vil paramedicineren kunne udføre avancerede behandlinger til en større patientgruppe end tidligere, og det bliver muligt at flytte behandlingen ud i borgerens hjem, skriver Daniel Schwartz Bojsen.

Kommende paramedicinere kan løfte det præhospitale område Professionshøjskolen UCN har fået grønt lys til en ny professionsuddannelse til paramediciner, der forventes at blive udbudt over hele landet. Uddannelsen kan i sidste ende gavne kommunerne, betyde mere hensigtsmæssige forløb for borgerne og færre akutte indlæggelser, skriver direktør Daniel Schwartz Bojsen.

At være ambulancebehandler kommer med et stort ansvar. Man skal kunne reagere hurtigt, træffe kliniske beslutninger under pres, benytte livreddende udstyr, give medicin på baggrund af symptomer, mens man vurderer situationer, skadesteder og mennesker. 

Indtil nu har uddannelsen været erhvervsfaglig med tilknytning til transporterhvervet. Men da uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) for en måned siden godkendte 11 nye uddannelser, stod en professionsbachelor i paramedicin og præhospitalt arbejde på listen. 

Sidestilles med andre

Det glæder mig, at man nu tager fat på at løfte uddannelsesniveauet på det præhospitale område. 

Kommende professionsbachelorer i paramedicin og præhospitalt arbejde kan dermed løfte nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor nu – og i fremtiden

For arbejdet som paramediciner handler om meget mere end transport af patienter hurtigt og sikkert til hospitalet. Det handler i høj grad også om patientens ve og vel. 

Med godkendelsen af en professionsbachelor i paramedicin og præhospitalt arbejde bliver ambulancebehandlerne fremover sidestillet med andre uddannelser på sundhedsområdet. Både nuværende og kommende ambulancebehandlere og paramedicinere vil desuden få lige muligheder for at videreuddanne sig og forbedre deres kompetencer.

Kan gøre gavn i kommunerne

Udover at være en central del af sundhedsvæsenet, så kan en paramediciner med en professionsbachelor i høj grad også være relevant for kommunernes opgaveløsning. Med en bredere uddannelse vil paramedicineren kunne udføre avancerede behandlinger til en større patientgruppe end tidligere, og det bliver muligt at flytte behandlingen ud i borgerens hjem. Dermed skabes en mere fleksibel og mobil sundhedsindsats.

Her kan man forestille sig et scenarie, hvor sygeplejersker eller læger kontakter en paramediciner, der kan køre ud til borgere med et akut behov for at blive tilset af særlige sundhedsfaglige kompetencer, men som ikke nødvendigvis har behov for en akut indlæggelse. 

I sidste ende kan det betyde bedre forløb for den enkelte og afhjælpe unødvendige indlæggelser. Kommende professionsbachelorer i paramedicin og præhospitalt arbejde kan dermed løfte nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor nu – og i fremtiden. 

Fremtidssikring af faget

På Absalon ønsker vi også at søge om uddannelsen og at tage imod de første studerende i 2026.  Det vil fortsat være muligt for uddannede ambulancebehandlerne at søge ind på paramedicineruddannelsen, men den nye professionsbachelor åbner også for bl.a. ansøgere med bl.a. gymnasial baggrund og social- og sundhedsassistenter. 

Jeg håber desuden, at der bliver mulighed for at stort optag via kvote 2, så menneskelige kompetencer og erfaring bliver taget i betragtning.   

Med en styrket faglighed kombineret med en bred palet af jobmuligheder, så er godkendelsen af uddannelsen i min optik med til at fremtidssikre den enkelte ambulanceuddannede og faget. Derfor hilser vi også på Professionshøjskolen Absalon den nye uddannelse velkommen.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.