Midlertidige pladser: Er jeres visitationspraksis i overensstemmelse med strategien? Hvis efterspørgslen efter midlertidige pladser overstiger udbuddet, er der måske en tendens til, at de midlertidige pladser er blevet ‘go to-løsningen’. Hvis man i stedet starter med at vurdere, hvorvidt pleje- og støttebehovet kan varetages i eget hjem og kun visiterer til midlertidige pladser i de tilfælde, hvor det ikke er forsvarligt, får vi flere midlertidige pladser til rådighed for de borgere, hvis plejebehov kræver det, skriver Bibi Asklund, chefkonsulent i Komponent.

Skriv en kommentar