Kvalitet varer længe, koster mange penge

Kvalitet varer længe, koster mange penge Inge Kristensen håber, at 2019 bringer acceleration af forbedringerne i det nære sundhedsvæsen.

»Kvalitet varer længe, koster mange penge«

Med en let omskrivning af den gamle sangtekst, vi synger rundt om juletræet skal lyde et stort ønske for et lykkeligt nytår. Det nye år i Danmark begyndte med en tragisk ulykke på Storebæltsbroen. Ulykken viste på sin sørgelige baggrund, at beredskabet i Danmark, herunder sundhedsberedskabet, er godt. Også det beredskab fra Nyborg Kommune, der stod klar til at tage imod passagererne fra toget. Tak, Nyborg – det gør os andre stolte, glade og trygge.

Og generelt er vi gode til det akutte i Danmark. Rigtig gode. Det er på det længere stræk, det nogen gange kniber.

Det kniber, når man fejler mange ting samtidig, når der er mange overgange, og når forløbene strækker sig over lang tid. For nylig udkom en rapport fra Vive om kompleksiteten i sundhedsvæsenet. Den viste, at det ikke er patienterne, der er komplekse – det er systemet. Og fejlene – også alvorlige medicineringsfejl og kommunikationsbrister – opstår i overgangen. Det ved vi, og det er ikke noget nyt.

Men vi ved efterhånden også, at der er muligheder for at reducere problemer i overgangen. Det er ikke teknologiske eller andre ‘quick fix’. Desværre. Det, der virker, er at sikre robuste arbejdsgange, viden og kendskab på tværs. Det kræver knofedt og ledelse, og det kræver at man vil se på data og være nysgerrig på, hvad der foregår hos dem, man samarbejder med.

Løsningen er heller ikke (kun) flere ressourcer: kvalitet behøver ikke at koste flere penge, tværtimod. Hvis det rigtige gøres første gang kan meget spares – for borgerne og for de medarbejdere, der knokler for at sikre god og sikker behandling og omsorg.

Ved indgangen til det nye år sluttede projekt »Sikker sammenhæng«. En af de indsatser, der blev gjort i det projekt, var at forbedre processerne omkring medicinering ved udskrivelser, herunder brug af Det fælles Medicinkort (FMK). Det viste sig nemlig, at når der i kommunen blev opdaget én (én!) medicinfejl udløste det 15 (!) handlinger på hospitalet! Den analyse og iværksættelse af et konkret forbedringsarbejde har båret frugt, og er nu klar til at inspirere andre: processerne er forbedret markant, fejlene nedbragt, og borgere og medarbejdere får gevinst af det. Koster det flere penge? Nej, vel? Er det kvalitet? Ja! Skal der investeres – også tid og ledelseskraft? Ja!

Jeg håber, at det nye år bringer acceleration af forbedringerne i det nære sundhedsvæsen. Må 2019 blive et kvalitetsår!

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.