Inge Kristensen
Inge Kristensen påpeger, at al forskning og erfaring viser, at hvis vi kun fokuserer på tilsyn og kontrol, så munder det ud i mindre tillid og mindre arbejdsglæde.Foto: Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Læring er et ledelsesansvar, og rapportering af fejl skal fejres Utilsigtede hændelser er et værn mod at forebygge, at andre fejl sker, mod forråelse og for en åben kultur, hvor den enkelte ikke skal stå alene og tage ansvar for at vores organisationer ikke fungerer optimalt.

Læringen er under pres. Fokus hos ledere og medarbejdere er ofte på om tilsyn ‘bestås’, og enkeltsager bliver definerende for indsatser. Det italesættes rutinemæssigt, at læring skal være i fokus. Men understøttes det reelt af de systemer, vi sætter op og det, der efterspørges ‘oppefra’? De utilsigtede hændelser er og bliver en hjørnesten i et lærende sundheds- og ældreområde. Siden kommunerne i 2011 fik rapporteringspligt, er antallet af indrapporterede hændelser også steget til mere end 300.000 rapporterede hændelser. Det skal...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.