Foto: Aarhus Kommune

Selvbestemmelse og sundhedsfaglighed skal forme fremtidens ældrepleje Det er vigtigt, at vi tilrettelægger vores pleje og rehabiliterende forløb sammen med den ældre. Vi må ikke tro, at den enkelte ældre ved alt, hvad de kan få af ydelser og hjælp, skriver tre chefer fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune..

Selvbestemmelse. Det er kernen i regeringens udspil til en ny ældrereform, og det hilser vi velkommen. For det at kunne bestemme selv er vigtigt for os alle. Uanset om man bor i sit eget hjem, eller om ens hjem er på et plejehjem.

Selvbestemmelse hos vores ældre er et samspil: en relation i vores velfærdssamfund mellem den ældre og vores sundhedsfaglige medarbejdere, der hver dag leverer ydelserne. Derfor skal vi i kommunerne se mulighederne og i endnu højere grad sætte den sundhedsfaglighed i spil, så selvbestemmelse ikke alene bliver et spørgsmål om f.eks. at kunne få smurt en mad eller bladre i fotoalbum.

Det er vigtigt, at vi tilrettelægger vores pleje og rehabiliterende forløb sammen med den ældre. Vi må ikke tro, at den enkelte ældre ved alt, hvad de kan få af ydelser og hjælp. Det kan de ikke vide, og det skal de heller ikke. Ingen af os går jo til lægen og forventer, at lægen alene svarer: Hvad synes du selv, du har brug for?

Selvbestemmelse skal være kernen i fremtidens pleje-, behandlings- og rehabiliteringsydelser

Vi forventer en sundhedsfaglig vurdering og hjælp. De samme forventninger skal vi også have i ældreplejen til de ydelser, der leveres til ældre.

Det, den enkelte har brug for, er snarere dialogen, der bidrager med et mix af vores faglige ekspertise, og hvad den enkelte selv oplever og ønsker. Hvis vi skal gribe i egen barm, så skal vi blive endnu bedre til at konsultere, vi skal turde være proaktive og rådgivende i alle situationer fra dem, der er i et rehabiliterende forløb eller plejeforløb, til pårørende der står i situationer, de aldrig har stået i før, men som vi fagprofessionelle oplever igen og igen.

I Aarhus Kommune har vi besluttet at tage livgreb med en række vilde problemer. Bl.a. vil vi have sundhed ind i alt – også i vores ældrepleje. For der er en mening bag, når vi hjælper den enkelte til f.eks. selv at vaske sit gulv, i stedet for at vi gør det for dem. For vi hører igen og igen både fra yngre og ældre, at de ønsker at kunne klare sig selv længst muligt – også blandt dem, der bor på plejehjem. Og det er vel i virkeligheden selvbestemmelse?

Selvbestemmelse skal være kernen i fremtidens pleje-, behandlings- og rehabiliteringsydelser, og når den går hånd i hånd med den store sundhedsfaglighed, som vi rummer i kommunerne i det nære sundhedsvæsen gennem dygtige medarbejdere med høje sundhedsfaglige kompetencer, så skaber vi mulighedsrum, der vil løfte vores ældrepleje ind i fremtiden.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.