Inge Kristensen

Kan gode løsninger også være dårlige? P.t. er vi ved at lave en ny sektor: hospitalsbehandling i eget hjem vinder frem, sammen med digitale løsninger til træning, ‘skærmbesøg’ etc. Tiltagene er gode og løser – måske – bemandingsudfordringer og – måske – er de også lige så gode som den eksisterende standardbehandling. Vi ved det bare ikke, og vi ruller det ud uden at have robuste arbejdsgange, og uden at de er tænkt sammen med det resterende sundhedsvæsen, skriver Inge Kristensen, direktør i PS!.

Skriv en kommentar

Fester og gæster International Forum kan blive et referencepunkt for læring og udveksling af idéer, takket være det store arbejde som mange fra især hospitaler og kommuner bidrager med. Jeg håber, at de danske deltagere under konferencen vil få den samme følelse, som jeg har haft i forbindelse med optakten til konferencen: At vi har meget at være stolte af og meget flot arbejde at vise frem, skriver Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Skriv en kommentar