Keep it small, keep it simple

Keep it small, keep it simple Personalet skal have ejerskab til deres daglige arbejde, og ledelsen skal sikre dette . Det er en af pointerne fra den hollandske sygeplejerske Jos de Blok, som Inge Kristensen skriver om i sit blogindlæg.

»Det danske sundhedsvæsen har opbygget en tradition for at se tingene fra patientens perspektiv. I hvert fald i højere grad end hvad jeg har set i mange andre lande. Hvis man vil reformere systemet, gælder det om yderligere at forstærke patientperspektivet. Risikoen er, at reformerne bliver en managementøvelse, der hverken hjælper patienterne eller personalet. Det er der utallige eksempler på rundt omkring i verden.«

Ovenstående citat kommer fra den hollandske sygeplejerske Jos de Blok, der står bag organisationen Buurtzorg (‘community care’ på hollandsk). Organisationen har opnået international opmærksomhed for at levere pleje med høj kvalitet og lave omkostninger. Samtidig er tilfredsheden høj både blandt personalet og de borgere, der modtager Buurtzorgs ydelser. Resultaterne er opnået gennem udbredelsen af selvstyrende sygeplejerskehold, der fungerer under tillidsbaseret ledelse.

Jos de Blok var keynote på Primærsektorkonferencen, som netop er blevet afholdt i Kolding. »Keep it small, keep it simple«, lød overskriften på hollænderens veloplagte oplæg. Jeg havde desuden fornøjelsen af at deltage i en særlig session, hvor kommunale ledere diskuterede moderne ledelsesprincipper med bl.a. Jos de Blok. Nogle af hans ideer om meget enkel, decentral og selvkørende ledelse kan forekomme ret radikale, men han har dokumenteret succes med dem.

Fire gange på fem år har Buurtzorg opnået titlen som »Årets Virksomhed/Best Employer« i Holland. Rådgivnings- og konsulentvirksomheden KPMG konkluderer, at »Buurtzorg har halveret antallet af timer, forbedret kvaliteten og samtidig styrket tilfredsheden blandt medarbejderne.«

Sundhedsprofessionelle skal føle ejerskab

Under alle omstændigheder er mange af de Bloks pointer stærkt relevante og værd at huske på i forhold til de meget omtalte planer om en reform af det danske sundhedsvæsen: »Personalet skal have ejerskab til deres daglige arbejde, og man skal skabe de bedste forudsætninger for, at de kan indgå i en dialog med patienterne. Det gælder om at gøre strukturerne så enkle som muligt, så de understøtter den direkte kommunikation mellem personalet og patienterne og mellem de lokale faglige miljøer,« sagde Jos de Blok.

I de mere uformelle samtaler jeg og andre havde med de Blok, talte han om, at på den ene side er både Holland og Danmark lande, som er mindre topstyrede og autoritetstro end så mange andre lande. Men på den anden side, er Holland og de skandinaviske lande meget effektive og strømlinede på en måde, som risikerer at virke demotiverende for den enkelte sosu-assistents eller sygeplejerskes fornemmelse af ejerskab og selvstændighed.

Uanset hvad man mener om Jos de Blok og hans ledelsesprincipper, må man give ham ubetinget ret i, at de sundhedsprofessionelle skal føle ejerskab til deres eget arbejde. Deres professionelle og personlige engagement og lyst til at hjælpe borgerne er altafgørende. Det er skidt for alt og alle, og ikke mindst skidt for patientsikkerheden, hvis personalet føler, at det er andre, der har overtaget styringen og ansvaret for deres daglige arbejde.

Den danske løsning

Hvis Danmark skal have verdens bedste og mest patientsikre sundhedsvæsen, kan det kun ske med en aktiv indsats fra primærsektoren. Det var et af de grundlæggende udgangspunkter for den primærsektorkonference, hvor Jos de Blok holdt sine inspirerende og indimellem provokerende oplæg. Visionen om et nært og sammenhængende, trygt og patientsikkert sundhedsvæsen afhænger i vidt omfang af den kommunale indsats. Og jeg er helt enig i Jos de Bloks fokus på ukomplicerede løsninger, der er tæt på personalet og patienterne. Forbedringsarbejdet, hvor faglighed og medarbejdertrivsel går hånd i hånd viser allerede sit værd i mange kommuner og bygger på samme principper som de ledelsesprincipper, som de Blok fremhæver:

Keep it small – Keep it simple.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.