Hvor går grænsen for borgerinddragelse?

Hvor går grænsen for borgerinddragelse? Borgerinddragelse, patientinvolvering eller hvilken betegnelse vi nu vil bruge, står højt på agendaen i sundhedsvæsenet. Intentionen er at skabe bedre resultater og større tilfredshed ved aktivt at inddrage borgeren/patienten i de beslutninger, der skal træffes og i den måde, behandling og pleje tilrettelægges.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Ikke alle har de samme ressourcer, men mange har faktisk. Og vil gerne. Eller har en mand eller kone, der kan hjælpe. Men er der alligevel grænser for, hvor langt vi kan og bør gå? Jeg møder Bente. Gift med Hans, 51 år. Hans har sukkersyge og komplikationer til sin sygdom. Han har netop fået amputeret […]

Kommentarfunktionen er lukket