Diabetespatienter har større risiko for farlig infektion Infektioner med Staphylococcus aureus-bakterier, der kan give livstruende blodforgiftninger, rammer i højere grad patienter med diabetes. Det viser et nyt studie fra Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler.

Staphylococcus aureus-bakterier lever normalt fredeligt på huden, men kan give alvorlige og potentielt dødelige infektioner, hvis de trænger ind i blodbanen.

De seneste 20 år er antallet af infektioner med S. aureus-bakterier steget, og nu har forskere fra hhv. Aalborg- og Aarhus Universitetshospitaler fundet ud af, at type 1-diabetespatienter har en syv gange større risiko for at få en S. aureus-infektion uden for hospitalet, end patienter med andre sygdomme. For type 2-patienter er risikoen tre gange større.

Borgere med diabetiske komplikationer som kredsløbsproblemer, fodsår og nyresygdom havde særlig stor risiko for infektion. Det skriver Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Forskerne baserer deres resultater på en analyse af data for næsten 30.000 personer med og uden diabetes. Dataene er kommet fra fire danske medicinske registre over en 12-årig periode. Konkret har forskerne sammenlignet risikoen for infektion med S. aureus i forhold til de forskellige typer af diabetes, varigheden af sygdommen og komplikationer som følger af at leve med diabetes.

Undersøgelsen pegede også på, at infektionsrisikoen steg i takt med varigheden af diabeteslidelsen, ligesom dårlig blodsukkerregulering var forbundet med høj infektionsrisiko. Hovedforfatter på studiet, læge og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital Jesper Smit, fortæller, at studiet bekræfter en formodning blandt mange læger.

»Der har blandt klinikere længe været en opfattelse af, at diabetes øger risikoen for alvorlige S. aureus-infektioner, men indtil nu har evidensen været sparsom. Forklaringen på dette er, at der kun få steder i verden er forskningsadgang til data af den nødvendige kvalitet.«

Ifølge Jesper Smit viser resultaterne desuden, hvor vigtig den infektionsforebyggende indsats er i hele strategien omkring diabetesbehandling, særligt af patienterne med  langvarig sygdom, dårligt reguleret blodsukker og diabetiske senkomplikationer som fodsår og nyrepåvirkning.

 Selvom undersøgelsen indikerer en sammenhæng, kan den ikke forklare den øgede risiko. Men resultaterne peger dog på, at mangelfuld kontrol af diabetes og udvikling af diabetiske senkomplikationer kan spille en vigtig rolle som katalysatorer for de alvorlige infektioner.

»Det kan medføre et svækket immunrespons, så risikoen for infektion siger. Desuden ved vi, at patienter med diabetes ofte lider af en række øvrige livsstilssygdomme, hvilket også kan bidrage til at øge modtageligheden for svære infektioner,« udtaler Jesper Smit, der understreger, at studiet er begrænset af, at de tilgængelige data ikke tillod at inddrage rygning eller body mass index (BMI) – to faktorer, som kan påvirke immunresponset og efterfølgende mulig infektion.

Studiet er publiceret i European Journal of Endocrinology.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.