Med indsatsen Opgang til Opgang lader Aarhus Kommune familien styre indsatsen og tager udgangspunkt i deres drømme og ønsker.Foto: fotografhuset/Brian Rasmussen

Sundhed og beskæftigelse er hinandens forudsætninger  Gennem et tæt samarbejde på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet kan Aarhus Kommune håndtere komplekse problemstillinger, som ellers ville være vanskelige at løse i normalsystemet. 

Når vi møder borgere uden for arbejdsmarkedet, så er dét de ofte fortæller os: Bare jeg kan få et rigtigt arbejde.

Vi bliver også raske af at gå på arbejde, og vores sygdomsforløb forkortes, når vi har noget at stå op til hver dag

For som mennesker vil vi gerne bidrage, vi vil være sammen med kolleger og være en del af et fællesskab. Og dét er guld værd, uanset om det er fuld tid eller måske kun få timer om ugen.

Men at have et arbejde er ikke kun et socialt fællesskab og en mulighed for at bidrage til samfundet. Vi bliver også raske af at gå på arbejde, og vores sygdomsforløb forkortes, når vi har noget at stå op til hver dag.

Derfor tænker vi i Aarhus Kommune sundhedspolitik og beskæftigelsespolitik sammen. For i en verden hvor udfordringerne for særligt udsatte familier ofte er komplekse og sammensatte, har traditionelle tilgange til beskæftigelses- og familieindsatsen vist sig utilstrækkelige. Når vi møder familier, der ikke kun kæmper med langvarig ledighed, men også med sundhedsmæssige udfordringer, børnenes trivsel i skolen og en generel mangel på ressourcer, så kræver det en helhedsorienteret hjælp.

Opgang til Opgang

Med indsatsen Opgang til Opgang gør vi netop dét, hvilket bygger på vores ambition i Aarhus om »mindre system, mere menneske«, som vi kalder Aarhuskompasset. Samtidig spejler indsatsen, hvordan sundhed er et vidt problem, hvilket vi i Aarhus forsøger at løse ved at tænke sundhed ind i alle fag- og velfærdsområder.

Opgang til Opgang er en innovativ indsats, og vi har lært, at når man lader borgerne definere deres egne behov og samler dygtige medarbejdere på tværs af velfærds- og forvaltningsområder, kan vi opnå bemærkelsesværdige resultater, der er langt mere effektive og ressourcebesparende. Et kerneelement i indsatsen er, at familien står i centrum. Vi lader så at sige familien styre indsatsen, og vi tager udgangspunkt i deres drømme og ønsker. Vi hjælper dem til at kunne gribe de muligheder, de har.

I en lang række af vores sundhedsindsatser er beskæftigelse et centralt omdrejningspunkt

For en familie betyder det f.eks., at faren får hjælp til at begynde i et fysisk genoptræningsforløb i forbindelse med vedvarende smerter, samtidig med at vi hjælper moren med at finde et deltidsarbejde eller blive afklaret til fleksjob, vi støtter op om et bedre samarbejde med datterens skole og hjælper teenagesønnen ind i et fællesskab i den lokale idrætsforening. En helhedsorienteret løsning på én og samme tid.

Vigtig investering

Det er ikke nyt, at vi bruger hinandens fagligheder på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet. I en lang række af vores sundhedsindsatser er beskæftigelse et centralt omdrejningspunkt.

I Værdibørsen møder vi mennesker, der har været på ledighedsydelser i seks år, og her forsøger vi at øge deres trivsel og sundhed som led i at styrke deres mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og i Netværket58+ hjælper vi seniorer til gode sidste år på arbejdsmarkedet og en god overgang til pensionslivet ved at sætte spot på deres sundhed og trivsel.

Gennem en række kulturaktiviteter hjælper vi mennesker med stress, depression eller angst i jobafklaringsforløb og videre i arbejde. På MarselisborgCentret får vi flere sygemeldte, der er henvist til genoptræning og rehabilitering, hurtigere tilbage i beskæftigelse gennem et tæt samarbejde mellem sundhedsmedarbejdere og en fremskudt jobkonsulent.

Vores erfaringer fra alle disse indsatser viser os, at vi gennem et tæt samarbejde på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet kan håndtere komplekse problemstillinger af ofte langvarig karakter, som ellers ville være vanskelige at løse i normalsystemet.

Men for at lykkes kræver det tæt, daglig ledelse og opbakning fra den øverste ledelse på tværs af forvaltningsområder. Det er en investering, der er det værd, for den fører til bedre resultater for de mennesker, vi er her for at hjælpe, og samlet kan de inspirere og guide til fremtidige indsatsområder for at forbedre velfærden og livskvaliteten for mange af dem, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.