Tværsektorielt tilbud tager hånd om unges seksuelle sundhed i Fredericia
Ledende sundhedsplejerske Else Marie Rask Larsen (tv.), Fredericia Kommune, og ledende overlæge Annemette W. Lykkebo, afdeling for kvindesygdomme og fødsler, Sygehus Lillebælt er samarbejdende ledere af det tværsektorielle tilbud UngMod, der skal give unge en god start på deres seksuelle liv.

Tværsektorielt tilbud tager hånd om unges seksuelle sundhed i Fredericia Initiativet UngMod er en åben dør til unge, der vil tale om seksualitet og trivsel. Indsatsen skal være med til at forebygge kønssygdomme, og at unge piger uønsket bliver gravide.

Unge skal have en god start på deres seksuelle liv. Det er hovedformålet med projekt UngMod, hvor Fredericia Kommune, Sygehus Lillebælt og Region Syddanmark er gået sammen i en fælles indsats om at vejlede unge om seksuel sundhed. De vil bl.a. prøve at ændre på, at en høj andel af Fredericias unge har klamydia.

Teamet i UngMod består af tre faste fagpersoner: En kommunal sundhedsplejerske, en sygeplejerske med særlig viden om sexologi og en speciallæge fra afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Sygehus Lillebælt. Hver tirsdag og onsdag åbner de dørene op i deres ‘klinik’ for alle de unge mellem 12 og 25 år, der har brug for eller lyst til at tale om sin situation med en uvildig voksen.

»Vi ved, at der er en sårbar gruppe af unge, der ikke tager imod det tilbud, der er hos egen læge i forhold til at tale om seksualitet og prævention. Dem vil vi hjælpe, for vi vil gerne forbedre deres seksuelle helbred og give dem en bedre start på deres seksuelle liv. Overordnet set vil vi gerne undgå, at de bliver smittet med kønssygdomme og undgå, at de bliver gravide og skal gennem en abort eller graviditet i en meget ung alder,« siger Annemette W. Lykkebo, der er ledende overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Sygehus Lillebælt.

Derfor greb hun fat i kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho Broe i Fredericia Kommune, da hun gerne ville lave dette projekt inspireret af et lignende initiativ i Herning Kommune. Det blev indgangen til projektet, som startede i marts 2019.

Indtil videre har UngMod haft kontakt med 103 unge. Og det er de helt rette, de får fat i, siger Else Marie Rask Larsen, ledende sundhedsplejerske i Fredericia Kommune.

»Tilbuddet skal være slags åben dør til de unge, som ikke synes, de har andre steder at gå hen med den tvivl og usikkerhed, de kan have i den alder. Her har de uvildige voksne, som de kan snakke med og opsøge, når de har behov for at tale med en, der slet ikke kender dem eller har forhåndsviden om dem,« siger Else Marie Rask Larsen.

Initiativet UngMod blev indstillet til ‘Den Gyldne Tråd’, og dommerkomiteen synes, at projektet er så godt, at det fortjener at blive fremhævet, fordi initiativet viser en dedikeret indsats og har formået at lave et tilbud til en sårbar gruppe, der ofte er svær at få fat i.

Undgå ulykkelig situation

Fredericia Kommune har igennem flere år haft en høj rate tilfælde af klamydia, og en høj andel unge mødre, der har særligt behov for støtte til at kunne udfylde rollen som mor, siger Else Marie Rask Larsen.

»Der har været nogle behov, som vi har fået øje på, og hvor vi har tænkt, at her er vi nødt til at gøre noget andet, end vi er vant til. Som sundhedsplejersker går vi altid ind for jo tidligere jo bedre, så vi tænker her, at vi kan hjælpe piger, så de ikke skal have en abort, for det ender ofte så ulykkeligt. Hvis vi kan få kontakt til dem før og få snakket om, hvordan de unge kan være sammen, uden nødvendigvis at få børn, kan vi undgå den ulykkelige situation,« siger hun.

For at gøre UngMod til et sted, hvor sundhedsvæsenet kan komme i kontakt med de unge, har de gjort en indsats for, at der til UngMod skal være en anden indgang end til det traditionelle sundhedsvæsenet, forklarer Annemette W. Lykkebo. Derfor ligner UngMod ikke en klinik, men er mere hjemligt.

»Nogle gange kan denne målgruppe, vi gerne vil have fat i, have en opfattelse af, at man skal være syg for at få hjælp i sundhedsvæsenet. Men dette tilbud handler ikke om at være syg. Det handler om at være ung og i tvivl om seksuel sundhed og have behov for vejledning i forhold til at undgå kønssygdomme og graviditet,« siger Annemette W. Lykkebo.

Rent faktisk deler UngMod lokaler med det gratis rådgivningstilbud Headspace, så den unge kan lige så vel have en aftale der, når de går ind ad døren, hvilket kan give en større grad af anonymitet.

Rigtige tilbud til målgruppen

Fordi UngMod handler om forebyggelse, er det svært for dem at se sort på hvidt, om indsatsen virker.

»Det er svært, hvad vi helt konkret skal måle på, for at se om indsatsen virker. Vi kan på sigt måske måle på, om der er færre tilfælde af klamydia og aborter, men omvendt kan et stigende antal positive klamydiatilfælde, i hvert fald her de første år, være udtryk for, at flere bliver testet. Og det er jo positivt,« siger Annemette W. Lykkebo.

Det, de umiddelbart kan måle på, er, hvem der kommer i klinikken. Her er det oftest unge piger, der kommer for at få prævention eller bliver testet for kønssygdomme.

»Vi kan se, at de unge kommer i stigende grad, og at flere af dem kommer igen. Det siger noget om, at vi har det rigtige tilbud til målgruppen, og at vi har skabt et trygt sted, hvor de kan komme,« siger Annemette W. Lykkebo.

Else Marie Rask Larsen er også helt sikker på, at tilbuddet gør en stor forskel for de unge, der kommer. Og hun er godt tilfreds med, at tilbuddet indtil nu har haft kontakt med 103 forskellige.

»Vi er lykkedes med at råbe op om, at tilbuddet findes og har formidlet det til alle fagpersoner, der er i kontakt med unge, så de kan fortælle de unge om det eller helt konkret følge dem hen til UngMod. Men vi skal blive ved med at holde det i live ved at fortælle om det. Det kan vi også høre, at de unge gør, og de hiver nogle gange en veninde med. Det er jo kanon, at kendskabet også breder sig på den måde,« siger Else Marie Rask Larsen.

Fælles mål på tværs af sektorer

En anden ting, som UngMod har haft succes med, er at binde sektorerne sammen på tværs om en fælles opgave.

»Vi har det fælles mål at ville hjælpe de unge, være der for dem og sætte hurtigt ind. Det har vi hele tiden holdt fokus på, og hvis noget har skullet justeres, har vi været lydhør over for hinanden. Vi har i begge sektorer haft ja-hatten på og tænkt, at det har været nødvendigt at samarbejde, hvis denne opgave skulle lykkes,« siger Else Marie Rask Larsen.

For Annemette W. Lykkebo at se, har det netop været den fælles ansvarsfølelse for børn og unge, der har været med til at danne vejen for det gode samarbejde. Og det betyder, at sektorgrænserne også er forsvundet for de unge. For når en ung pige får en abort, vil sygehuset rigtig gerne følge op på hende. Men afdelingen ligger i Kolding, og det kan være langt væk, hvis man bor i Fredericia. Med UngMod kan lægen eller sygeplejersken fra sygehuset møde pigen i UngMod, når hun kommer og vil tale om abort, og de kan så også tage imod hende på hospitalet, når aborten skal laves, og igen i UngMod ved opfølgning.

»Vi kan jo se, at det er rigtig konstruktivt for de unge mennesker, at de oplever en kontinuitet i sundhedsvæsenet og oplever, at vi – både fra kommunen og fra sygehuset – sammen gerne vil hjælpe. Det er for mig bevis på et simpelt og velfungerende tværsektorielt samarbejde,« siger Annemette W. Lykkebo.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.