Hvor svært kan det være at tage blodprøver i borgerens eget hjem? I takt med de færre senge på sygehusene og den kortere indlæggelsestid, er ansvaret for hurtig opfølgning af udskrevne patienter overgået til primærsektoren. Men hvem skal løse opgaverne?