Rehabilitering: Vi skal turde ‘bevæge’ vores velfærdssamfund
Foto: Aarhus Kommune

Rehabilitering: Vi skal turde ‘bevæge’ vores velfærdssamfund Som kommuner er vi her for borgerne. Men forudsætningen for, at vi også fremover lykkes som samfund, er, at vi ændrer den kollektive tanke fra, at rehabilitering bare er noget, som bor i kommunen.

I uge 36 er Aarhus vært for den internationale verdenskongres i rehabilitering under overskriften ‘Moving Societies’. Og der ér brug for, at vi tør ‘bevæge’ vores velfærdssamfund.

Vi står i den offentlige sundhedssektor over for en kæmpe udfordring med at få sundhedsfaglige medarbejdere, mens vi de næste mange år samtidig ser frem mod et stigende antal ældre med pleje- og omsorgsbehov, flere multisyge og en stigende social ulighed i sundhed.

Det tvinger os som samfund til at diskutere, hvordan vi som velfærdssamfund kan stille krav til dem, der kan selv, så vi kan prioritere at hjælpe dem, der ikke kan. Der er med andre ord brug for en debat om rollefordelingen mellem borgere og politikere, sundhedsvæsen og private sundhedsaktørere, der afstemmer forventninger og muligheder i et dynamisk sundhedsvæsen.

Turbo på rehabiliteringen

Det, at vi har en stærk, fagligt dygtig offentlig sektor, et meget stærkt civilsamfund og et stigende offentligt-privat samarbejde om velfærdsydelser giver os samtidig muligheden for at sætte turbo på rehabiliteringen og ‘bevæge’ vores velfærdssamfund. Det betyder, at vi i stigende grad får mulighed for at tage ansvar for vores egen sundhed og velfærd.

I Aarhus forsøger vi allerede at bringe rehabiliteringsindsatsen i spil på nye måder. Det gør vi, når vi efter et endt sundhedsforløb sammen med borgerne finder den forening, hvor man kan fortsætte træningen og fællesskabet. Og for de borgere der ikke selv har råd, giver vi et aktivitetspas, så de får gratis medlemskab af en forening. Vi har også tilført kompetencer til vores hjemmeplejeteams, så der er såvel sygeplejersker og terapeuter i alle teams. Dét for at realisere den helt afgørende rehabiliteringsindsats.

Rehabilitering har ingen alder, da rehabilitering løbende tilpasses den enkelte borgers behov. På plejehjemmene har vi derfor ansat oplevelsesmedarbejdere, der kan understøtte naboskaber og modvirke ensomhed, ligesom oplevelsesmedarbejderne også gennem musik og kunst arbejder med kognitiv stimulation.

Rehabilitering bor ikke kun i kommunen

Som kommuner er vi her for borgerne. Men forudsætningen for, at vi også fremover lykkes som samfund, er, at vi ændrer den kollektive tanke fra, at rehabilitering bare er noget, som bor i kommunen. Et offentligt, fagligt stærkt sundhedsvæsen er nødvendigt, men det er ikke tilstrækkeligt til at løfte fremtidens rehabiliteringsbehov alene. Det skal det heller ikke.

Derfor må vi stille nye krav til og muligheder for hinanden, så vi kan ‘bevæge’ velfærdssamfundet sammen med det private, civilsamfundet og ikke mindst sætte menneskers eget engagement i spil.

Det glæder vi os til at arbejde videre med i Aarhus, og i uge 36 bliver det med resten af verden, når den internationale verdenskongres kommer til Aarhus.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.