Indførelsen af faste teams i ældreplejen kræver både en organisatorisk omstilling og mere kompetenceudvikling, mener Sille Frydendal. Foto: Københavns Professionshøjskole

Indføring af faste teams kræver et stærkt tværfagligt samarbejde DEBAT: Imødekommer vi ikke konstruktivt den virkelighed, der følger med omstillingen af den lokale ældrepleje, kan det blive svært at indfri regeringens intentioner om at skabe en mere fri ældrepleje, skriver Sille Frydendal, videreuddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole.

Med ældreudspillet lægger regeringen op til et opgør med uhensigtsmæssige regler og nidkær kontrol i ældreplejen. Der skal i stedet være mere frihed i kommunerne til at skabe meningsfulde lokale løsninger og en mere helhedsorienteret pleje, som udføres af faste teams. Disse teams er også kendt som tværfaglige teams og selvstyrende teams og har fokus på at skabe kontinuitet og tryghed for den ældre borger – som møder det samme plejepersonale i hverdagen – og at give dem den pleje og omsorg, som de har brug for.

Det er forenklet at forholde sig til omstillingen til faste teams som alene en organisatorisk omstilling

Skal vi i mål med regeringens udspil og sikre en mere helhedsorienteret hjemmepleje og udbredelsen af faste teams, må vi også se nærmere på, hvordan vi skaber de nødvendige forhold for denne omstilling og den tværfaglige gruppe af medarbejdere, der er de faste teams.

For både fysioterapeuten, SOSU’en, sygeplejersken og ergoterapeuten får brug for nye kompetencer til at arbejde tværfagligt, og de får brug for nye decentrale beslutningskompetencer. Men det handler ikke kun om at få den rigtige viden og de nødvendige kompetencer tæt på praksis. Det handler også om, hvordan ledelsen arbejder med omstillingen af den lokale ældrepleje.

Fra SOSU-hjælperen til øverste ledelse

Imødekommer vi ikke konstruktivt den virkelighed, der følger med omstillingen af den lokale ældrepleje, og understøtter omorganiseringen med de rigtige kompetencer og viden, kan det blive svært at indfri regeringens intentioner om at skabe en mere fri ældrepleje. Der er tale om en kompleks organisatorisk proces, hvor der skal arbejdes på mange niveauer, fra SOSU-hjælperen til øverste ledelse.

På Københavns Professionshøjskole har vi bistået en række kommuner med at omstille sig til organisering i faste teams i hjemmeplejen. Derfra ved vi, at processen stiller krav om nye kompetencer hos både sygeplejersker og SOSU-gruppen, nye måder at kommunikere på internt i organisationen med fokus på øget beslutningskompetence lokalt og tæt på borgerne og viden om at arbejde rehabiliterende og borgercentret – i et tæt samarbejde med pårørende og med inddrage af civilsamfundet.

Det er forenklet at forholde sig til omstillingen til faste teams som alene en organisatorisk omstilling. Det samme gælder, hvis man mener, at det alene handler om mere kompetenceudvikling. Det er kombinationen af begge.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.