Kampagne øger patientsikkerheden i kommunal plejesektor

Kampagne øger patientsikkerheden i kommunal plejesektor Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projekt, der gennem faglige anbefalinger og en simpel implementeringsmodel giver gode resultater i den kommunale plejesektor.

En målrettet kampagne skal forbedre patientsikkerheden for de borgere, der bruger plejecentre og hjemmepleje i fem udvalgte kommuner.

Det er tanken bag projektet ‘I sikre hænder’, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed fra 2013 og frem til udgangen af 2016 gennemfører i kommunerne Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg.

Inspirationen kommer fra kampagnen ‘Patientsikkert Sygehus’, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed fra 2010-2013 gennemførte på fem sygehuse, og fokuserer i første omgang på at forebygge tryksår og medicineringsfejl.

Målet på tryksårsområdet er, at kommunerne skal gå fra at behandle tryksår til at forebygge dem, og på medicinområdet handler det om at undgå fejlmedicinering.

‘I sikre hænder’ giver de deltagende kommuner nogle faglige anbefalinger såvel som konkrete redskaber til implementering, og projektleder Hanne Ellegaard Miang fra Sønderborg Kommune fortæller, at projektet har skabt en stor værdi for både medarbejdere og borgere.

»Uanset konteksten skaber det en rigtig stor værdi. Vi kan se, at resultaterne bliver bedre for  borgerne, men personalet kan også hele tiden se, om udviklingen går i den rigtige retning, og de kan selv rette processerne til og opleve, at deres arbejde påvirker borgerne positivt,« siger projektlederen.

Fri for tryksår i over et år

Tangshave Plejecenter i Sønderborg er en af deltagerne i projektet. I 2013 viste en stikprøve på plejecentret for eksempel, at 26 pct. af beboerne havde trykspor eller tryksår.

Men efter at Tangshave kom med i ‘I sikre hænder’ i 2013 har de enheder på plejecentret, der tester projektmetoderne, været fri for tryksår i over et år.

Også på medicineringsområdet hjælper det at implementere de metoder, der blev udviklet i Patientsikkert Sygehus: Indtil videre har tre enheder ud af de 13 deltagende ikke haft medicinfejl i over 100 dage, mens et sted har rundet de 200 dage.

Der er en række elementer i ‘I sikre hænder’, der er med til at skabe de gode resultater, fortæller Hanne Ellegaard Miang.

»Der er selvfølgelig de kliniske pakker, der beskriver best practice, men der er også en forbedringsmodel, vi kan arbejde efter, og nogle arbejdsredskaber til at lære hele organisationen at arbejde med data,« fortæller Hanne Ellegaard Miang.

Forbedringsmodellen i projektet virker ved, at man starter med at prøve nogle enkelte indsatser på en enkelt borger. Når de så er passet ind i de daglige arbejdsgange, kan man udvide til en borger mere og en borger mere.

På den måde er der hele tiden plads til fleksibilitet og at tilpasse indsatserne til de givne omgivelser – en stor fordel, da projektet i Sønderborg Kommune både kører på plejecentre, i syge- og hjemmepleje og på botilbud.

Stort ansvar hos ledelsen

I hver af pilotenhederne sidder der et team, der gennem seminarer og kurser er blevet uddannet til at arbejde med forbedringsmodellen. De har ansvaret for at holde snor i indsatserne.

»Det er faktisk meget simpelt, for evidensen af det faglige er vurderet, og vi ved jo også godt, hvordan vi skal forebygge f.eks. tryksår. Det handler grundlæggende om at lave systemer, der passer til arbejdsgangene, holde fast i dem og holde øje med, at de bliver ved at fungere,« fortæller Hanne Ellegaard Miang og forklarer, at en af de måder, man arbejder med at overvåge tryksår er ved at have en vægkalender, hvor hver borger er markeret med farver: Er borgeren grøn, er alt i orden. Gul kræver ekstra overvågning og rød betyder, at skaden er sket.

På den måde får man det, Hanne Ellegaard Miang kalder ‘tidstro data’, altså kvalitetsdata i real-time.

Det giver medarbejderne en stor motivation at se helt konkret, hvordan deres arbejde påvirker borgerne, og at de kan gøre en forskel.

Hanne Ellegaard Miang understreger dog, at der også ligger et meget stort ansvar hos ledelsen – lige fra topledelse til den daglige ledelse ‘på gulvet’.

»Ledelsen skal efterspørge de her data og vide, hvordan det ser ud ude i pilotenhederne. Det motiverer medarbejderne, at man ikke bare skal levere data, fordi man skal –men at der faktisk er nogen, der har interesse i det,« forklarer hun.

FAKTA: ‘I sikre hænder’

De fem deltagende kommuner arbejder i øjeblikket med medicinering og tryksår. Desuden er arbejdet med at forebygge fald lige påbegyndt, og til maj begynder de fem kommuner at arbejde med at forbedre indsatsen mod infektioner.

Skriv kommentar