14 nye kommuner får sikre hænder Dansk Selskab for Patientsikkerhed har sat navn på de de 14 kommuner, der skal arbejde videre med erfaringerne fra projektet I sikre hænder. Der er afsat 14 satspuljemillioner til deres indsats.