Frederiksberg Kommune har ansat læge i hjemmeplejen for at hæve sygeplejerskers faglighed
Vicedirektør Torben Laurén og hjemmeplejeleder Heidi Næsted Stuhaug oplever, at det gavner hjemmeplejen at have en kommunallæge ansat med fokus på ældreområdet.

Frederiksberg Kommune har ansat læge i hjemmeplejen for at hæve sygeplejerskers faglighed Frederiksberg har ansat en kommunallæge med tanke på at opkvalificere hjemmeplejens faglighed. Han skal sikre et kompetenceløft blandt medarbejdere og skabe tryghed blandt sygeplejerskerne, siger leder af hjemmeplejen.

Frederiksberg Kommune har længe haft en kommunallæge ansat på børne- og ungeområdet, og kommunen køber sig derudover til lægedækning fra regionen til deres døgnpladser, som ligger på Frederiksberg Hospital. I august oprustede kommunen så yderligere deres lægekompetencer, da Rasmus Hjardem-Hansen blev ansat som kommunallæge i hjemmeplejen, hvor han skal arbejde med særligt fokus på ældreområdet.

»Jeg er meget glad for, at vi på Frederiksberg har prioriteret at ansætte en kommunallæge direkte i vores kommunale hjemmesygepleje. Kommunallægen er med sine lægefaglige kompetencer med til at sikre et fagligt og trygt arbejdsmiljø for vores hjemmesygeplejersker, som ofte arbejder alene ude i borgernes hjem og derfor har brug for faglig sparring. I sidste ende er det med til at skabe en endnu bedre og tryggere indsats overfor vores mest sårbare borgere,« siger borgmester Simon Aggesen (K).

Rasmus Hjardem-Hansen er ansat i en to-årigt forsøgsordning, hvor kommunen skal se, om det giver den forventede effekt at have en kommunallæge i hjemmeplejen.

»Hovedopgaven er at yde sparring og faglig udvikling til hjemmesygeplejerskerne. Han skal gøre vores sygeplejersker fagligt stærkere, og så skal det gerne gøre os til en endnu mere attraktiv arbejdsplads,« siger Torben Laurén, som er vicedirektør og sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune.

Med Rasmus har vi vores egen læge, som kan rådgive og vejlede sygeplejerskerne

Heidi Næsted Stuhaug, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune

Håbet med en kommunallæge er, at lægefagligheden bidrager til at fagligt højere niveau i hjemmeplejens mange ydelser, forklarer hjemmeplejens leder Heidi Næsted Stuhaug.

»Han skal sikre et kompetenceløft blandt medarbejdere og skabe tryghed blandt sygeplejerskerne, så vi ser en mindre omsætning. Vi har for mange sygeplejersker, som måske kun er her et års tid, fordi de føler sig meget alene med problemstillinger. Her tror vi på, at lægefaglig sparring kan give dem trygheden til at blive hos os,« siger Heidi Næsted Stuhaug.

Sparring til tavlemøder

Heidi Stuhaug oplever, at Rasmus Hjardem-Hansen er faldet godt til i hjemmeplejen, hvor de andre medarbejdere oplever ham som en kollega.

»Med Rasmus har vi vores egen læge, som kan rådgive og vejlede sygeplejerskerne. Jeg har mødt en sygeplejerske, der fortalte, at hun var utryg ved en lægelig ordination i et terminalt forløb, og her var det fantastisk for hende, at hun fagligt kunne sparre med Rasmus og få bekræftet, at han var enig i den pleje, hun havde planlagt. Det gav en tryghed og indikationen af, at det hjemmeplejen gør, er det rigtige,« siger Heidi Næsted Stuhaug.

Som kommunallæge tager Rasmus Hjardem-Hansen rundt i kommunens forskellige distrikter og deltager på tavlemøder. Det giver sygeplejerskerne og andre sundhedsfaglige hurtig adgang til lægefaglig rådgivning, hvis de er i tvivl om noget. Og ellers kan de skrive eller ringe.

»Min dør er altid åben. Der kan være masser af opklarende spørgsmål, eller hvis man ikke helt forstår en ordination, som sygeplejerskerne ikke vil forstyrre den behandlingsansvarlige læge med. Så spørger de mig i stedet,« siger Rasmus Hjardem-Hansen.

Kvalitetsudvikling i kommunal kontekst

Som kommunallæge er det også Rasmus Hjardem-Hansens opgave at hjælpe kommunen i deres indsatser på sundhedsområdet. Han skal bringe sin lægefaglighed i spil i kommunal kontekst bl.a. ved at kvalitetsudvikle procedurer.

»Når vi får nye vejledninger og behandlingsvejledninger er det godt at have en lægefaglig kompetence til at kommentere dem og omsætte det til vores praksis,« siger Torben Laurén.

Aktuelt sidder han og kigger på vejledning fra Sundhedsstyrelsen omkring fravalg af livsforlængende behandling ved hjertestop. Udover at tilpasse vejledning til lokal kontekst, kan han også lave kurser til hjemmeplejens medarbejdere, så de har helt tjek på, hvad de skal gøre, hvis de finder en livløs borger.

Derudover har Rasmus Hjardem-Hansens også blikket rettet mod kommunens akutteam, hvor han laver audit på de besøg, akutteamet har haft på et halvt år. Ønsket er, at han skal være med til at finde frem til, hvordan akutteamet kan forebygge flere indlæggelser.

»Auditten skal vise, hvad akutteamet rykker ud til, og hvis det primært er blodprøvetagning eller andre mindre sygeplejeopgaver, skal vi have ændret noget i vores procedurer, for vi vil gerne bruge temaet til en mere sygeplejefaglig vurdering i akutte situationer. Bør der f.eks. være en højere grad af sparring på tværs mellem 1813, akutteamet og hjemmesygeplejersker, der er hos en borger, der er akut dårlig, så man kan sætte ind, inden en indlæggelse bliver aktuel,« siger Heidi Næsted Stuhaug.

»Han er god til at forklare os, hvad der skal til, for at vi kan få ting til at lykkes,« fortsætter hun.

Læs også:

Kommunallæge: Vi kan højne det faglige niveau

Kommunallæge»Jeg redder ikke liv, men jeg gør livet bedre for nogle børn og unge«

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.