Tværsektoriel indsats skal gavne sårbare ældre i Nordjylland
»Vi vil gerne arbejde tættere sammen på tværs af sektorer, så vi kan skabe bedre koordinering omkring borgeren. I dette projektet undersøger vi, om vi kan undgå flere indlæggelser ved tidlig opsporing,« siger Hanne Eriksen, leder af sygeplejen i Rebild Kommune om den nye ordning mellem Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland kommuner og Region Nordjylland og Almen Praksis.

Tværsektoriel indsats skal gavne sårbare ældre i Nordjylland Tre nordjyske kommuner har sammen oprettet en funktion, hvor en kommunal sygeplejerske har fået en koordinerende rolle på hospitalet. Det skal medføre færre indlæggelser af ældre medicinske patienter.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Der bliver holdt ekstra godt øje med sårbare ældre medicinske patienter i kommuneklyngen bestående af Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland. Her er der for nyligt blevet lavet et samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Hobro, almen praksis og kommunerne, hvor en kommunal sygeplejerske har en koordinerende funktion på hospitalet. Projektet er en del af et tre-årigt satspuljeprojekt mellem […]