Tre kommuner indgår samarbejde om psykiatri med region

Tre kommuner indgår samarbejde om psykiatri med region Kommunerne Lemvig, Holstebro og Struer er gået sammen med Region Midtjylland for at skabe en model om »Psykiatrien i Nordvest«. Det skal ikke defineres af sektorer, men være bedst for borgeren.

De tre kommuner Struer, Lemvig og Holstebro har indgået et samarbejde med Region Midtjylland om at skabe en model kaldet ’Psykiatrien i Nordvest. Det er en ny platform for indsatsen for mennesker med psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom.

Psykiatrisk afdeling på Holstebro Sygehus har haft mange problemer med at rekruttere speciallæger i psykiatri, og derfor blev det besluttet, at afdelingen skulle lukke 1. februar i år, hvilket betyder, at personer med en psykisk sygdom skal køre til Viborg eller Gødstrup for at få rette hjælp.

»For de mennesker, der er ramt af psykisk sygdom, kan afstanden være et issue. Det var i den kontekst, vi tænkte, hvad kan vi gøre ved det? Hvis vi ikke kan have den dybt specialiserede viden lokalt, så skal vi have nogle andre tilbud til borgerne,« forklarer Mads Jakobsen (V), borgmester i Struer Kommune.

Modellen er tænkt som et stærkt samarbejde, hvor kommuner, region og praktiserende læger arbejder på tværs med udgangspunkt i borgerens behov. Der skal etableres en mellemvej til de borgere, hvor den kommunale hjælp ikke er nok, men hvor indlæggelsen måske ikke er nødvendig endnu. Derfor er det planen, at der skal etableres et fælles hus i Center for Sundhed i Holstebro bestående af fem regionale ambulante pladser og tre tværkommunale ambulante pladser. Derudover skal der også være et ambulant akutteam og forskellige behandlingsmuligheder.

Tanken er, at Psykiatrien i Nordvest skal være kendetegnende ved tidlige, forebyggende og tilgængelige indsatser, så man nogle gange kan undgå langvarige indlæggelser, fortæller Mads Jakobsen.

»Vi skal skabe en struktur, hvor de borgere, der har brug for hjælp, de har nemt ved at få den,« siger han.

Og netop fordi dette har været udgangspunktet, har alle samarbejdspartnere været enige om, at sektor- og faggrænser skal vige, og at det er borgeren, der er omdrejningspunktet for den indsats, som region, kommuner og praktiserende læger i fællesskab tilbyder.

»Vi kunne måske godt tage et økonomisk slagsmål om, hvem der skulle tage sig af hvem, men det hjælper jo ikke borgerne. Det er en kompleks størrelse at nedbryde grænser mellem region og kommuner, og det kræver da noget tillid til hinanden, når vi er fælles om finansieringen. Men vi tror på, at det er et godt tilbud for borgerne, og at vi laver noget, der er bedre sammen, end det vi kunne hver især,« siger Mads Jakobsen.

Forslaget til organiseringen af Psykiatrien i Nordvest er ikke blevet besluttet endnu, men skal behandles af regionsrådet og byrådene i de tre kommuner i løbet af juni måned, inden det eventuelt kan træde i kraft.

Skriv kommentar