Tværsektoriel database skal løfte ældreplejen i Kolding

Tværsektoriel database skal løfte ældreplejen i Kolding Fra årsskiftet får den kommunale plejesektor i Kolding, borgere, sygehuset og de praktiserende læger adgang til ny telemedicinsk platform, hvor alle deler data.

Ved årsskiftet lyder startskuddet  til et større fælleskommunal fast track-kommunikationsprojekt, der skal løfte behandling og pleje af borgere med  medicinske lidelser som blandt andet diabetes. Med i projektet er Kolding Kommune, Kolding Sygehus, de praktiserende læger og 40 borgere med medicinske sygdomme tilknyttet plejecentret Vesterløkke i Kolding, der i forsøgsperioden får adgang til en platform, hvor patienter, læger og plejepersonale […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement