Kommunalt ansatte trænes i at opdage spiseforstyrrelser Nyt projekt skal ruste tre kommunernes medarbejdere til hurtigere at spotte symptomerne hos både børn, unge og voksne med en spiseforstyrrelse.

Tre kommuner deltager i nyt pilotprojekt, der skal opkvalificere blandt andet sundhedsplejersker, klubpersonale og lærere i at opdage spiseforstyrrelser og selvskade hos borgere.

Blandt deltagerne er Struer Kommune, som i de kommende måneder vil tilbyde de ansatte særlige kurser, der skal ruste dem med viden og redskaber til bedre at yde hjælp, rådgivning og støtte til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende.

»Der er et stort behov for, at blandt andet socialrådgivere, lærere, pædagoger og psykologer får mere viden om spiseforstyrrelser og selvskader. Der er en lang række symptomer og årsager, man skal lægge mærke til. Jo mere fælles viden vi har, jo nemmere kan vi opdage tegnene på lidelserne. Jo før man kan gribe ind over for en spiseforstyrrelse, jo større er chancen for, at den ramte person kan frigøre sig fra fokuseringen på spiseforstyrrelsen og begynde at arbejde med de egentlige problemer, der ligger bagved,« siger Lene Hornstrup, der er handicap-, social-, og psykiatrichef i Struer Kommune, i en pressemeddelelse.

Spiseforstyrrelser er et stigende problem, som mere end 75.000 danskere lider af i dag – ca. 5.000 med anoreksi, ca. 30.000 med bulimi og ca. 40.000 der lider af tvangsoverspisning.

Spiseforstyrrelser og selvskade har store konsekvenser både for samfundet og for den enkelte, der har lidelsen.

Et specialiseret behandlingsforløb kan være langvarigt og koste mere end tre mio. kr. om året. Derfor er både regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening enige om, at der er behov for en særlig indsats, så lidelserne bliver opdaget tidligere.

Foruden Struer Kommune deltager også Gladsaxe Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, og senere vil projektet blive bredt ud i yderligere 50 kommuner.

Bag projektet står Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) og Pårørende til personer med spiseforstyrrelser (PS Landsforeningen), der har fået 5,8 mio. kr fra Satspuljen til en tre-årig indsats for at øge kendskabet til symptomer og behandling hos kommunale fagpersoner, herunder sygeplejersker, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m.fl. samt praktiserende læger.

Undervisningen bliver derfor varetaget af fagpersoner fra LMS samt andre fagpersoner inden for området.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.