Sundhedsstyrelsen lancerer demensprojekt Styrelsen søger 4-5 kommuner, der over 2,5 år vil være med til at afprøve og evaluere en model, der skal forbedre plejen af mennesker med demens.

Sundhedsstyrelsen har netop lanceret et projekt, der har til formål at teste en model, der skal gøre det muligt at registrere symptomer på mistrivsel hos mennesker med demens. Styrelsen skriver i oplægget til projektet, at man forventer at modellen bl.a. kan være med til at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til demente og højne livskvaliteten. Pengene kommer fra Satspuljemidlerne for 2015-2018, hvor de er sat af til at udvikle en model, der omfatter kompetenceudvikling, afprøvning af et IT-baseret registreringsredskab, analyse af beboerens...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.