Akutteamet fra Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus fik overrakt Kommunal Sundheds initiativpris Den Gyldne Tråd på KL’s sundhedskonference 2018 i Kolding. Prisen blev modtaget af Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune og Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus.

Derfor vinder Esbjergs Akutteam Den Gyldne Tråd Esbjergs Akutteam er et godt eksempel på et tværsektorielt samarbejde, hvor der er klarhed over opgaverne, og hvor tilliden fra ledelsesgangen er ført ud i praksis, siger Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent i KL.

De har styrket tilliden mellem sygehus og kommunen og forstår at bruge hinandens kompetencer. Det er et initiativ, der illustrerer, det, som mange snakker om – nemlig at få det tværsektorielle samarbejde til at lykkes.

Sådan beskriver chefkonsulent i Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Meller Jacobsen Esbjergs Akutteam, der er årets modtager af Kommunal Sundheds initiativpris Den Gyldne Tråd. Han har siddet med i komiteen, der har peget på Akutteamet fra Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus som et nyskabende initiativ.

»Det handler i virkeligheden om, at der er en åben dialog, hvor der bliver skabt tillid på ledelsesgangene, hvilket bliver ført videre ud i praksis,« siger Jacob Meller Jacobsen.

»Akutsygeplejerskerne har deres gang på sygehuset, og det har været med til, at de to sektorer er blevet opmærksomme på hinandens kompetencer,« fortsætter han.

Der er flere dele af akutteamet, som gør, at initiativet er nyskabende og fungerer. En af de ting er, at der er helt styr på den behandlingsansvarlige læge, når en borger udskrives.

»Det kan være en udfordring rundt omkring i landets akutfunktioner at få helt styr på, hvem der har det lægelige behandlingsansvar, når en borger udskrives. Det skaber problemer og giver en mindre smidig arbejdsgang, da en akutsygeplejerske så er nødt til at ringe til borgerens egen læge, der måske dirigerer sygeplejersken videre til sygehuset. I Esbjergs Akutteam er der en større ro for både akutsygeplejersker og hjemmesygeplejersker, for de ved, at de har direkte adgang til den behandlingsansvarlige læge på sygehuset,« siger Jacob Meller Jacobsen.

Får anbefalingerne i spil

Der er et punkt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for akutfunktioner om det lægelige behandlingsansvar. Her står, at det anbefales at der er fuldt behandlingsansvar enten hos praktiserende læge eller hos sygehuslæge, og at der er behov for klare retningslinjer og tydelig kommunikation om, hvem der har behandlingsansvaret for patienten.

Men selvom det står skrevet sådan i kvalitetsstandarderne, så må Jacob Meller Jacobsen bare konstatere, at det er vanskeligt at indføre, og at det ikke er eksisterende alle steder.

»Meget af det, de gør i Esbjerg, er at få anbefalingerne i spil, så de sikrer denne klarhed. Det er noget af det, vi kan se, kan være lidt svært i det daglige arbejde andre steder, hvor alle ikke er klar over, at behandlingsansvaret godt kan følge patienten ud fra sygehuset. I Esbjerg er den afgang helt fleksibel og tydelig, for de har organiseret samarbejdet efter det,« siger Jacob Meller Jacobsen.

Smidige forløb

Noget andet Esbjerg får til at fungere, er deres ordning med, at akutsygeplejersker følger borgerens gang til og fra sygehuset ved en indlæggelse. Det er rigtig vigtigt for delirøse borgere eller dem med demens.

»Akutsygeplejerskerne har deres vante gang i borgerens eget hjem og på sygehuset, så de ved, hvad der er muligt, og de har virkelig tid og forståelse for at forberede, hvad der skal ske, når borgeren kommer hjem. Det gør en helt masse ved tilliden for borgerne og sikrer, at forløbene bliver mere smidige,« siger Jacob Meller Jacobsen.

Endelig vil han også gerne fremhæve kompetenceløftet, som akutteamet også er med til at styrke.

»Ved at akutsygeplejerskerne har deres daglige gang på sygehuset, bliver de løbende holdt ajour med, hvad det er for nogle patienter, de står med mellem hænderne. De får hele tiden nye redskaber og kompetencer, der løfter kvaliteten i deres arbejde med patienterne.«

Akutteam i Esbjerg modtager Den Gyldne Tråd

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.