Horsens Kommune vil styrke læringsmiljø for sosu-elever For mange sosu-elever falder fra, og derfor vil Horsens Kommune forsøge at fastholde eleverne med mere intensiv praktikvejledning.

Horsens Kommune oplever som så mange andre kommuner, at der er et stort frafald af sosu-elever under uddannelse. Begrundelsen for at stoppe skyldes ofte faglige og personlige udfordringer.

Nu vil kommunen styrke uddannelsesområdet  i et nyt projekt kaldet ‘Fag og Læring’, hvor praktikvejledningsopgaven skal optimeres.

I dag skal kommunens praktikvejledere på sundheds- og ældreområdet lave den daglige vejledningsopgave sideløbende med deres plejeopgaver. Derfor kan vejledning være vanskelig at prioritere i en hektisk dagligdag med fokus på borgerens pleje.

I det nye projekt kommer fire social- og sundhedsassistenter med en praktikvejlederuddannelse til at arbejde med praktikvejledning på fuld tid sammen med 10-12 elever. Praktikvejledere og elever samles under ét tag, og de skal afprøve en mere intensiv form for vejledning, hvor praktikvejlederne udelukkende indgår i plejen sammen med eleverne i praktikvejledningsøjemed.

Eleverne får på den måde tid til at stille en masse spørgsmål, og vejlederne kan fokusere på den enkelte elev og får mulighed for at sparre på tværs og udvikle nye metoder i praktikvejledningen.

»Der bliver rig mulighed for at nørde fagligt med elevernes læringsstile, afprøve forskellige tilgange i vejledningen og meget andet. Alt sammen med fokus på at blive klogere på hvordan vi kan fastholde endnu flere elever og rekruttere endnu dygtigere sosu-medarbejdere i fremtiden,« siger uddannelseskonsulent i Horsens Kommune, Hanne Christensen i en pressemeddelelse.

Udover at fastholde sosu-eleverne, er målet med Fag og Læring også at få indsigter i forhold til fordele og ulemper ved en mere intensiv vejlederfunktion for elever og praktikvejledere.

»Fag og Læring bliver ikke et midlertidigt projekt, hvor udbyttet begrænser sig til projektperiodens udløb. Projektet bliver en trædesten for at skabe formen på fremtidens vejledning og vejlederfunktion hos os i Horsens Kommune. Vi skal lykkes med at skabe endnu bedre praktikforløb, fastholde endnu flere sosu-elever og sygeplejestuderende under uddannelse og rekruttere endnu flere og dygtigere sosu-medarbejdere og sygeplejersker i fremtiden. Derfor evaluerer vi løbende og grundigt Fag og Læring, så vi kan sikre os det størst mulige udbytte af projektet i dets levetid og derefter,« siger Sundheds- og Ældrechef, Charlotte F. Gjørup i pressemeddelelsen.

Fag og Læring løber fra 2. august 2021 til december 2022 og er finansieret gennem refundering af AUB-midler på ca. 5 mio. kr.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.