Tæt relation med SOSU-elever hjælper Frederikshavn Kommune med at reducere frafald
Frederikshavn Kommune arbejder aktivt med at mindske frafaldet af SOSU-elever ved at skabe en tæt relation med kommunens uddannelseskonsulenter under elevernes uddannelse. Målet er at fange eventuelle udfordringer, inden de bliver så store, at eleven dropper ud.Foto: Frederikshavn Kommune/CompanYoung

Tæt relation med SOSU-elever hjælper Frederikshavn Kommune med at reducere frafald Frederikshavn Kommune skaber nære relationer mellem SOSU-elever og kommunens uddannelseskonsulenter for at få flere elever til at gennemføre deres uddannelse.

Det ansvarschok, som nogle elever kan opleve, når de skifter skolebænken ud med virkeligheden, må ikke være skyld i, at SOSU-elever dropper ud af deres uddannelse. Derfor arbejder Frederikshavn Kommune med at understøtte kommunens SOSU-elever, ved at uddannelseskonsulenter arbejder på at skabe nære relationer med dem.

Da kommunens dimensionering af SOSU-elever blev hævet i 2019, kom der nye kræfter ind, og antallet af uddannelseskonsulenter steg fra en til to.

»Vi mærkede allerede rekrutteringsudfordringerne dengang og kunne se, at det i fremtiden med flere plejekrævende ældre kunne blive et større problem. Konklusionen var, at vi på rekrutteringsfronten ikke har råd til, at vores elever ikke gennemfører hele deres uddannelsesforløb,« siger Maika Wissing Mumm Nikolajsen, sekretariatsleder i Center for Sundhed og Pleje.

I 2021 begyndte uddannelseskonsulenterne og en nyansat psykolog på området at holde overgangssamtaler med elever, der er ansat i kommunen. Her mødes en uddannelseskonsulent enkeltvis med alle de elever, der er er på vej fra grundforløb til hovedforløb. Ved behov er der også samtaler, når eleverne skal i praktik.

»Vores helt klare fornemmelse er, at vores indsats på elevområdet resulterer i et mindre frafald, ellers var vi ikke fortsat med det. Vi oplever, at den tætte indsats gør, at vi fanger udfordringer hurtigt, så vi hjælper og støtter eleverne til, at de forhåbentligt fortsætter på uddannelsen i stedet for at droppe ud,« siger Maika Wissing Mumm Nikolajsen.

Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt data for frafaldet blandt elever, så de kan ikke faktuelt konkludere, om indsatsen virker. Det er dog den klare fornemmelse. Kommunen har i 2022 øget fokus på at få data på elevområdet, heriblandt vedrørende frafald.

Forebyg ansvarschok

Det er meget forskelligt, hvad der får en SOSU-elev til at droppe ud af uddannelsen. Men der er en tendens til, at flere bliver udfordret, når de skal i praktik og får ansvar for et andet menneske.

»Der kan opstå en form for ansvarschok, når eleverne møder borgerne. Eleverne bliver i tvivl om, hvorvidt de er gode nok til at håndtere opgaverne, der møder dem,« siger Maika Wissing Mumm Nikolajsen.

Det er en kombination af markedsføring, og det vi generelt gør for eleverne, der betyder, at vores elevpladser er fyldte

Maika Wissing Mumm Nikolajsen, sekretariatsleder i Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune

Fordi det er så forskelligt, hvad der udfordrer eleverne, arbejder uddannelseskonsulenterne meget efter at lave individuelle tilpassede forløb til den enkelte elev.

Samtalerne mellem konsulenter og elever skal forberede eleverne til at gå fra skolebænk til ældrepleje. Her går konsulenten i dialog med eleven og superviserer, så eleven er klar til de opgaver, der venter i praktikken. Samtalerne kan både byde på store komplekse spørgsmål og vældigt lavpraktiske spørgsmål, som f.eks. kan handle om den kittel, som eleven skal have på.

De to uddannelseskonsulenter tager en gang om ugen til SOSU-Nords lokalafdeling i Frederikshavn for at være tæt på eleverne i deres dagligdag på grundforløbsuddannelsen. Det skal give eleverne en uformel adgang til konsulenterne, hvor de kan henvende sig med stort og småt. Samtidig kan eleverne også ringe til uddannelseskonsulenterne, hvis de har spørgsmål.

Fra assistent til hjælper

Majken Berg Jensen blev i august uddannet social- og sundhedshjælper i Frederikshavn Kommune. Hun arbejder i dag på et rehabiliteringscenter i Hirtshals.

Men det havde hun måske ikke gjort, hvis hun ikke havde fået støtte af en uddannelseskonsulent under sin tid som elev i Frederikshavn Kommune

Majken Berg Jensen begyndte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent på SOSU-nord. Her oplevede hun et stort pres.

»Som assistent skulle jeg tage et meget større ansvar og flere skoleopgaver, end jeg havde regnet med, og det tog hårdt på mig,« siger Majken Berg Jensen.

Til en tremånederssamtale spurgte en uddannelseskonsulent, om Majken Berg Jensen kunne overveje at skifte til at blive SOSU-hjælper i stedet. Så kunne hun altid senere bygge på med en assistentuddannelse.

»Hun kunne mærke, at assistentuddannelsen ikke var den rette for mig, og jeg havde slet ikke selv overvejet at skifte uddannelse. Hvis ikke jeg var skiftet, tror jeg, at jeg var droppet ud. I dag er jeg virkelig glad for mit skifte, og jeg er meget tilfreds med mit arbejde som SOSU-hjælper,« siger hun.

Undervejs i sit uddannelsesforløb har Majken Berg Jensen været rigtig glad for, at hun altid har kunnet ringe om stort eller småt, hvis hun har haft brug for vejledning.

»Om det har været utilfredshed over, at jeg som elev fik fem tunge borgere, eller jeg har været i tvivl om den sjette ferieuge, er jeg altid blevet mødt med, at det skal vi nok finde en løsning på,« siger hun.

Ligeledes fik Majken Berg Jensen hurtig hjælp, da hun en torsdag gik til en uddannelseskonsulent med ønsket om at skifte skole. Fredag fik hun brev fra den nye skole, hvor hun altså senere afsluttede sin uddannelse.

Alle pladser besat

På ældreområdet har Frederikshavn Kommune indført en række tiltag, der alle har til formål at understøtte, at eleverne gennemfører deres uddannelse.

Kommunen fik i 2021 nogle bonusmidler, som bl.a. er blevet brugt til at ansætte en psykolog på fuld tid målrettet elevområdet. Psykologen har fokus på at forebygge frafaldet blandt eleverne.

Uddannelseskonsulenterne kan henvise elever til psykologen, hvis de mener, at der er et behov. Som et nyt projekt skal psykologen gennemføre gruppesamtaler med grundforløbselever med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til hovedforløbet til f.eks. social- og sundhedsassistent. Formålet er at ruste eleverne til, at de lige om lidt er færdige med grundforløbet, og hvad det næste kapitel i uddannelsen indbefatter.

Ligeledes lægger kommunen også stor vægt på, at de oplæringsansvarlige på oplæringsstederne er klædt godt på til at tage imod eleverne, så der kommer en god overgang, når praktikken begynder. Der er lavet en håndbog på elevområdet og et fast introduktionsprogram, hvilket også sikrer, at der ikke er forskel på, om eleven er i ældreplejen i Skagen eller Sæby.

Frederikshavn Kommunes dimensionering er på 115 SOSU-elever om året. I de seneste år har kommunen fået besat alle pladser og har måttet henvise til næste optag.

»Vi gør meget for at forsøge at markedsføre og gøre os attraktive for kommende elever. Samtidig hører jeg fra tilbagemeldinger, at vores relationelle tilgang rygtes positivt. Så jeg tror, at det er en kombination af markedsføring, og det vi generelt gør for eleverne, der betyder, at vores elevpladser er fyldt op,« siger Maika Wissing Mumm Nikolajsen.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.