Den nye epidemilov har til formål at frigøre den nødvendige kapacitet i et presset sundhedsvæsen, og sundheds- og ældreministeren har med loven fået flere beføjelser, som også har betydning for kommunerne, forklarer Kent Kristensen, lektor i sundhedsret på SDU.

Hastevedtaget epidemilov: Kommuner kan begrænse deres forpligtelser Ny lov giver kommunerne mulighed for at frigøre kapacitet i en tid, hvor de kan blive presset af coronasmitte, siger lektor i sundhedsret. I Aalborg har kommune allerede øget antallet af midlertidige pladser med 30 pct.

I dag træder den nye epidemilov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i kraft efter en hastebehandling i Folketinget i torsdags, hvor alle enstemmigt stemte for.

Loven har til formål at frigøre den nødvendige kapacitet i et presset sundhedsvæsen, og sundheds- og ældreministeren har med loven fået flere beføjelser, som også har betydning for kommunerne, forklarer Kent Kristensen, lektor i sundhedsret på SDU.

»Ministeren kan med loven indføre begrænsninger for besøgendes adgang til plejehjem, ligesom ministeren også kan begrænse de forpligtelser kommunerne i øvrigt har for borgerne på det kommunale sundhedsområde,« siger han.

Loven betyder med andre ord at kommuner kan reducere de forpligtelser, de normalt har over for borgerne

Kent Kristensen, lektor i sundhedsret, SDU

Kent Kristensen peger på, at med loven i hånden kan kommunerne blive fritaget fra deres forpligtelser til at foretage forebyggende hjemmebesøg og andre ydelser efter serviceloven.

Ligesom kommunerne også kan blive fritaget for at yde hjemmesygepleje til de sædvanlige patienter, så de kan prioritere patienter med Covid-19, som er omfattet af epidemiloven

»Loven betyder med andre ord at kommuner kan reducere de forpligtelser, de normalt har over for borgerne. I stedet kan de gribe ind til fordel for at tage sig af behandlingen af patienter omfattet af epidemilovens regler om alment farlige sygdomme. Loven giver på den måde kommunerne mulighed for at planlægge driften, så de kun besøger borgerne med størst behov for hjælp,« siger han.

Kommuner skal stille pladser til rådighed til sygehuse

Det er ikke kun i kommunalt regi, at den nye lov skal frigøre kapacitet, det skal den også på sygehusene, hvor kommuner f.eks. i højere grad skal kunne overtage sygehuspatienter.

»Hvis der kommer kapacitetsproblemer med at håndtere patienter på sygehusene, vil man efter denne lovgivning inddrage de ressourcer, der på det kommunale område, hvor de skal stille pladser og personale til rådighed,« siger Kent Kristensen.

Og når sygehusene bliver pressede, er det vigtigt at kommunerne har etableret det nødvendige beredskab til at kunne hjælpe. Kent Kristensen nævner bl.a. at de kommunale akutpladser vil kunne blive inddraget til at kunne frigøre kapacitet på sygehusene.

Dette har de allerede sikret i Odense Kommune, hvor der er blevet oprettet nødpladser på Hjallese Plejecenter, som kommunen i første omgang stiller til rådighed for Odense Universitetshospital, fortalte borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S) til Kommunal Sundhed i sidste uge.

Aalborg skaber flere midlertidige pladser

I Aalborg Kommune har man allerede benyttet nødretten til at foretage ændringer, forklarer direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen. Kommunen har således planlagt tiltag fra i fredags, der tilslutter sig den nye lov.

»Vi er ikke der i dag, hvor vi i vores del af sektoren kan se resultater af epidemien. Men det kommer vi nok til om to til tre uger, og derfor gør vi klar nu til at skabe ekstra kapacitet,« siger Jan Nielsen.

Vi er ikke der i dag, hvor vi i vores del af sektoren kan se resultater af epidemien. Men det kommer vi nok til om to til tre uger, og derfor gør vi klar nu til at skabe ekstra kapacitet

Jan Nielsen, direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

F.eks. har kommunen øget det nuværende antal midlertidige pladser på 140 med 30 pct. Når pladserne aktiveres, vil de blive bemandet ved at trække kræfter ind fra de aktivitetscentre, kommunen har lukket i forbindelse med corona-epidemien. Det kan være personale, der ikke har arbejdet direkte med pleje i en årrække, så derfor er kommunen i gang med at lave uddannelsesplaner om f.eks. forflytninger og hygiejne, så de kan foretage de nødvendige plejeopgaver.

»Vi gør dette for at gøre vores organisation klar til at håndtere det pres, der vil komme. Dels kigger vi ind i hvilke kapaciteter, vi har, og derudover kigger vi på hvilke muligheder, der er for at få ekstra ressourcer ind via vores elever, medarbejder på deltid og andre personalegrupper,« siger Jan Nielsen.

Fra i dag tirsdag vil Aalborg Kommune yderligere etablere en jobbank, hvor personale kan melde sig til at hjælpe kommunen under epidemien.

Flere foranstaltninger på vej

Selvom Aalborg Kommune allerede er i fuld gang med at forberede sig med foranstaltninger i forbindelse med øget smittespredning, er Jan Nielsen spændt på, hvilke bekendtgørelser, der yderligere kommer sammen med lovgivningen.

»Jeg forventer, at ministeren benytter sin bemyndigelse til at give nogle forholdsvis vidtgående besøgsrestriktioner. I fredags implementerede vi allerede besøgsrestriktioner, der betyder, at pårørende kun må komme på besøg på plejehjem i forbindelse med alvorligt syge og døende borgere,« siger Jan Nielsen.

På mandagens pressemøde med deltagelse fra forskellige myndigheder, sagde Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke, at der på i øjeblikket bliver arbejdet på højtryk for at kunne levere bekendtgørelserne så hurtigt som muligt, og at de bliver meldt ud, så snart de er klar.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.