21 nye sundhedsklynger skal være fundamentet for det danske sundhedsvæsen
Magnus Heunicke (S), Stephanie Lose (V) og Jacob Bundsgaard (S) har indgået en aftale om at etablere sundhedsklynger omkring landets 21 akuthospitaler. Klyngerne skal have et fagligt og politisk niveau og bestå af repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpi

21 nye sundhedsklynger skal være fundamentet for det danske sundhedsvæsen Regeringen, Danske Regioner og KL vil lave 21 sundhedsklynger på tværs af sektorer. Strukturen vil indgå i kommende forhandlinger om en sundhedsaftale.

21 sundhedsklynger omkring landets akuthospitaler.

Regeringen, Danske Regioner og KL vil etablere nye, forpligtende og formaliserede samarbejder for at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke det nære sundhedsvæsen.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

De nye sundhedsklynger skal både have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Strukturen med sundhedsklynger skal indgå i de kommende forhandlinger med partierne om en samlet sundhedsaftale, forklarer sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

»Nu tager vi for alvor fat om udfordringen med manglende sammenhæng. Det har været sundhedsvæsenets akilleshæl i alt for mange år. Vi har i den grad brug for at tænke indsatsen for ældre og mennesker med bl.a. kroniske sygdomme og psykiske lidelser bedre sammen på tværs af sygehus og kommune og styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen,« siger Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Regioner: Stort og vigtigt skridt

Udover 21 sundhedsklynger indeholder strukturen også fem overordnede sundhedssamarbejdsudvalg, der er en sammenlægning af de nuværende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg. Der skal være et sundhedssamarbejdsudvalg i hver region, og udvalget skal koordinere og sætte retningen for arbejdet i hver af regionens egne sundhedsklynger.

Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), siger, at parterne med dagens aftale tager et stort og vigtigt skridt mod at sikre en sammenhængende behandling til de mange patienter, de er fælles om på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis

»Vi bygger videre på de mange gode erfaringer, der allerede findes, og indfører handlekraftige sundhedsklynger, der kan løse konkrete udfordringer for patienterne og skabe en reel forandring i hverdagens samarbejde i sundhedsvæsenet,« siger hun.

Sundhedsklyngernes arbejde kan understøttes med fælles midler, der kan finansiere de tværsektorielle indsatser i samarbejdet. I den forbindelse vil der blive prioriteret 80 mio. kr. som fælles midler i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde, der afsættes med en 50/50 fordeling mellem regioner og kommuner.

»Sundhedsklyngerne vil give os rammerne til at skabe mere tryghed for borgerne og tilrettelægge et godt patientforløb, hvor sundhedsvæsnets parter taler bedre sammen. For klyngerne giver os det stærke samarbejde på tværs af sektorer, som vi har efterspurgt. Men aftalen kan ikke stå alene, og der ligger stadig en stor diskussion forude om det faglige indhold i en national sundhedsreform, som vi ser frem til at tage med regeringen til efteråret,« siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Den nye aftale om sundhedsklynger ligner meget den tidligere regerings bud på en sundhedsreform, som igen var inspireret af Frede Olesen, Kjeld Møller Pedersen og Leif Vestergaards forslag om sundhedsklynger.

Lægeforeningen bakker op om  sundhedsklyngerne

Lægeforeningen ser frem til, at planerne om de nye sundhedsklynger bliver til virkelighed og har også en forventning om at blive inddraget i den mere detaljerede planlægning i den kommende tid.

»Klyngerne bliver en succes, hvis de fører til, at læger og andre fagfolk kan samarbejde om et nært tilbud af høj kvalitet til patienter med behov for hjælp fra sygehus, lægepraksis og kommunen. De rammer, klyngerne giver, kan blive begyndelsen på, at læger og andre fagfolk i samarbejde kan løfte kvaliteten i behandlingen af blandt andet kronisk syge, patienter med psykiske lidelser og multisyge. Det er godt for patienterne,« siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.