»Både kommuner og regioner har mange gode indsatser inden for rehabilitering af demens. Problemet er, at der ikke findes en fælles forståelse for, hvad rehabilitering for borgere med demens egentligt er,« siger Jette Thuesen, seniorforsker ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Forsker: Der mangler fælles forståelse for rehabilitering af demensramte Rehabilitering er en vigtig faktor for at sikre demensramte borgeres livskvalitet, men det udfordrer praksis, at der ikke er en national forståelse af, hvad rehabilitering af demensramte vil sige, siger postdoc.