Sygehuslæger går stuegang på akutpladser i Vejle Kommune
Marija Novosel er afdelingslæge på Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus. Hun er med i et pilotprojekt, hvor hun går udegående stuegang på Vejle Kommunes akutpladser.

Sygehuslæger går stuegang på akutpladser i Vejle Kommune Vejle Sygehus afprøver en ny ordning, hvor læger går udgående stuegange hos borgere på kommunens akutpladser. Det skal nedbringe antallet af genindlæggelser og skabe større tryghed.

Vejle Sygehus afprøver en ny ordning, hvor speciallæger fra Medicinsk Afdeling skal foretage stuegang hjemme hos de medicinske patienter, der er udskrevet til et midlertidigt akutophold i kommunen.

Ordningen bliver kaldt for ‘udgående stuegang’ og skal være med til at forebygge genindlæggelser og gøre patienterne mere trygge.

»Projektet er med til at tilgodese de patienter, som er raske nok til at blive udskrevet, men som er for syge til at komme hjem til dem selv, hvor der opstår tvivl om det videre sygdoms- eller behandlingsforløb. Her kan projektet være med til at fjerne den tvivl,« siger Marija Novosel, der er afdelingslæge på Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus.

Borgerne er typisk ældre, der bliver udskrevet fra sygehuset og overført til Vejle Midtby, som er en afdeling med midlertidige akut- og rehabiliteringspladser.

Ingen kastebold

Marija Novosel håber, at projektet kan være med til, at borgerne undgå følelsen af at være en ‘kastebold’ mellem sygehuset, kommunen og eget hjem.

»Vi har mange svækkede, ældre patienter, hvor det kan svække dem yderligere at flytte dem rundt. På den her måde er de på et akut- eller rehabiliteringsophold, hvor de fortsat kan møde en læge, der kender til deres indlæggelse i detaljer, hvilket er vigtigt, hvis der skulle opstå tvivl om f.eks. det videre forløb. Det er med til at gøre vores patienter trygge og sikrer, at vores patienter får den rette pleje og ikke føler sig som en kastebold mellem systemerne,« siger hun.

Indtil videre har lægerne fra Medicinsk Afdeling foretaget ‘udgående stuegang’ to gange på akutpladserne på Vejle Midtby i opstartsperioden.

Vejle Midtby ligger lige overfor sygehuset, og det har derfor ikke været et logistisk problem for lægerne at besøge afdelingen. På sigt har Medicinsk Afdeling en ambition om at foretage flere besøg i fremtiden, hvis patienterne har brug for det.

»I praksis fungerer det sådan, at vi går over til afdelingen, hvor vi har adgang til vores journalsystem, så vi kan se, hvad der er sket og følge op på patientens sygdoms- og behandlingshistorik. Vi oplever indimellem, at der opstår tvivl om det videre sygdomsforløb, og for at tvivlen ikke automatisk udløser en genindlæggelse, løser vi det, ved at en læge fysisk møder op og vurderer situationen. Sammen med primærsektoren og patienten afgør vi det videre forløb,« siger Marija Novosel.

Mere kvalitet i sektorovergangene

Afdelingsleder på Midlertidige pladser Vejle Midtby Karin Østergård Christensen er glad for pilotprojektet, da det giver medarbejderne og patienterne mere tryghed.

»Når vi modtager patienterne, har de typisk været behandlet fra mange forskellige vinkler og af mange forskellige læger, og når de bliver udskrevet, får vi kun udskrivelsesrapporten med de sygeplejefaglige oplysninger. Det gør, at der ofte opstår spørgsmål hos os om patienterne: Er de i bedring, eller er deres tilstand forværret? Er deres habituelle niveau stigende eller faldende?,« siger hun.

Karin Østergård Christensen forklarer, at det ikke udelukkende handler om, at lægerne foretager stuegang på det akutpladserne, men at lægerne i lige så høj grad hjælper medarbejderne, ved at de kan have en kontinuerlig dialog, hvis der skulle opstå spørgsmål.

»Det kan være en udfordring for os at stå med patienter, hvor vi ikke har baggrundsviden for beslutningsgrundlaget. Når vi i pilotprojektet kan have en længere dialog med lægerne, giver det mere kvalitet i overgangene mellem primær- og sekundærsektor for patienterne, og måske kan vi undgå, at patienterne forværres og måske endda undgå genindlæggelser, men det er svært at sige endnu,« siger hun.

Stuegang på video

Projektet har kørt siden april 2018 på rehabiliterings- og akutcenteret Vejle Midtby. Vejle Sygehus har valgt at udvide projektet til at omfatte flere af kommunens akutpladser. Her vil stuegangen dog foregå over telefon og videokonsultation, da det vil være for ressourcetungt, hvis lægerne skal køre rundt i hele kommunen.

»Det vil kræve utrolig meget og svært at få til at gå op logistisk, hvis vi skulle tage ud til alle centrene. Vi har derfor lavet en ordning med videoopkald, hvor patienten, lægen og plejepersonalet på stedet kan se hinanden, og på den måde bibeholde dialogen mellem sygehuset, patienten og primærsektoren,« siger Marija Novosel.

Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus har derudover  i forbindelse med det nye projekt også oprettet en hotline inden for specialerne lungemedicin, hæmatologi, gastromedicin, diabetes og reumatologi. Her kan både de kommunale sygeplejersker og praktiserende læger ringe ind og tale med en speciallæge, hvis de har spørgsmål.

Projektet er finansieret af en ekstra regional pulje på 3,5 mio. kr. og løber i første omgang frem til 2020.

Skriv kommentar