Sygehuslæger går stuegang på akutpladser i Vejle Kommune
Marija Novosel er afdelingslæge på Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus. Hun er med i et pilotprojekt, hvor hun går udegående stuegang på Vejle Kommunes akutpladser.

Sygehuslæger går stuegang på akutpladser i Vejle Kommune Vejle Sygehus afprøver en ny ordning, hvor læger går udgående stuegange hos borgere på kommunens akutpladser. Det skal nedbringe antallet af genindlæggelser og skabe større tryghed.

Vejle Sygehus afprøver en ny ordning, hvor speciallæger fra Medicinsk Afdeling skal foretage stuegang hjemme hos de medicinske patienter, der er udskrevet til et midlertidigt akutophold i kommunen. Ordningen bliver kaldt for ‘udgående stuegang’ og skal være med til at forebygge genindlæggelser og gøre patienterne mere trygge. »Projektet er med til at tilgodese de patienter, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement