Inge Bank
61 pct. af dem, som vi er i kontakt med, undgår en indlæggelse. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Især fordi det er så simpel en metode,« siger Inge Bank, sundhedschef i Silkeborg Kommune.

Fleksible indlæggelser i Silkeborg vinder initiativprisen Den Gyldne Tråd På blot to år har projektet  ‘Fleksible indlæggelser’ i Silkeborg Kommune forhindret 41.000 indlæggelsestimer for 1.000 borgere ved at udviske barrierer mellem sektorer. Derfor modtager de Kommunal Sundheds pris, Den Gyldne Tråd.

Færre indlæggelser, bedre økonomi, gladere medarbejdere, mere tilfredse borgere og gnidningsløse overgange mellem sektorer. Projektet ‘Fleksible indlæggelser’ i Silkeborg Kommune har det hele og viser, hvordan man med simple midler og omlægning af arbejdsgange kan opnå store forbedringer, hvis de forskellige sektorer arbejder sammen.

Det er derfor en enstemmig dommerkomité, der har valgt ‘Fleksible indlæggelser’ i Silkeborg Kommune som vinder af Kommunal Sundheds initiativpris ‘Den Gyldne Tråd’. Dommerkomitéen lagde især vægt på at med sit fokus på tværsektorielt samarbejde for at forebygge indlæggelser, er ’Fleksible Indlæggelser’ et eksempel til efterfølgelse i det nære sundhedsvæsen.

Initiativet er et tværsektorielt samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Region Midtjylland og praktiserende læger og er målrettet ambulante patienter med kroniske sygdomme som KOL. Omkring 1.000 borgere er en del af projektet.

Med en fleksibel indlæggelse kan en borger ringe til Diagnostisk Center i Hospitalsenhed Midt, hvis han eller hun oplever forværring i symptomer. Ved telefonen sidder der 24 timer i døgnet en sygeplejerske klar til at tage imod opkald. Herefter kontakter sygeplejersken akutteamet i Silkeborg Kommune, der kører ud for at tilse borgeren.

Efter akutsygeplejersken har målt vitale værdier kontaktes hospitalet for at vurdere, hvilken behandling borgeren har brug for. Sygeplejersken vil altid forsøge at gennemføre den mindst indgribende behandling, hvilket som oftest betyder, at borgeren bliver behandlet i eget hjem eller følges op af egen læge. Hvis det ikke er tilstrækkeligt er der lavet specielle ambulante afsnit med observationsstole på sygehus. Kun hvis det ikke er tilstrækkeligt påbegyndes en indlæggelse.

Fleksible indlæggelser fremhæves, da sygeplejersken som tovholder gennem hele forløbet er i tæt dialog med sundhedsfagligt personale i andre sektorer, hvorved alles kompetencer udnyttes til fulde.

Prisen vækker glæde hos de ansvarlige for projektet.

»Vi er simpelthen så glade for at fleksible indlæggelser har fået prisen. Vi har altid været stolte af det arbejde, som ligger i projektet og er gået forud, men det er altid vidunderligt at kunne mærke, at andre også lægger mærke til det,« siger sundhedschef i Silkeborg Kommune, Inge Bank.

Også på sygehuset er man taknemmelig.

»Vi er selvfølgelig glade, for vi har i mange år arbejdet med at styrke samarbejdet. Vores opgave var at skabe nogle løsninger, der giver bedre kvalitet, økonomi, patient- og medarbejdertilfredshed, samt bedre uddannelse til vores fagfolk. Derfor kan vi være stolte over, at ’Fleksible Indlæggelser’ både skaber resultater og høster anerkendelse,« siger ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Hospitalsenhed Midt, Ulrich Fredberg.

Fleksible Indlæggelser var som idé på tegnebrættet helt tilbage i 2007, men gik først i luften i 2015. Resultaterne lod ikke vente på sig. Efter det første år blev de 1.000 kronikere, som er en del af ordningen, sparet for 25.000 indlæggelsestimer, og sidste år blev de sparet for yderligere 16.000 indlæggelsestimer.

Samtidig viser en opgørelse, at de kommunale akutsygeplejersker i 61 pct. af besøgene kan afslutte behandlingen i borgerens eget hjem.

»Jeg havde forventet en effekt, da vi indldte projektet, og jeg var spændt på, om det virkede. Men tallene er væsentlig højere, end jeg havde regnet med. 61 pct. af dem, som vi er i kontakt med, undgår en indlæggelse. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Især fordi det er så simpel en metode,« siger Inge Bank.

Med borgeren i centrum og et åbent sind

’Fleksible indlæggelser’ er ifølge de involverede blevet udviklet med borgeren i centrum, hvor de forskellige sektorer har tilsidesat egne interesser.

»Det her er et af de tiltag, der giver utrolig meget til borgerne. KOL-patienterne bliver ofte genindlagt, så at kunne gøre noget for dem gør mig stolt,« siger Inge Bank.

Ifølge tal fra KL bliver hver femte KOL-patient genindlagt inden for en måned, og tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at omkring 10 pct. af al ressourceforbrug i det somatiske sygehusvæsen går til KOL-patienter. Hver undgåede indlæggelse skåner dermed både borgeren og offentlige finanser.

»Der ligger meget store besparelse i at lave tingene mere hensigtsmæssigt. Og udover det samfundsøkonomiske har det så den sidegevinst, at det både giver højere medarbejder- og patienttilfredshed,« siger Ulrich Fredberg.

Det kan Annemarie Kloborg nikke genkendende til. Hun har været sygeplejerske i 32 år, men betegner de to sidste år, hvor hun som akutsygeplejerske har arbejdet med fleksible indlæggelser, som sine bedste år.

»Jeg vil nok betegne det som de mest givende år, jeg har haft som sygeplejerske. Når samarbejdet virker hele vejen rundt, er det intet mindre end super at være sygeplejerske. Vi oplever, at vi gør en forskel, og får positive tilkendegivelser af borgerne. Det er fantastisk, at vores arbejde bliver værdsat,« siger hun og forklarer, at den simple indgang til de andre sektorer giver de kommunale sygeplejersker en enorm faglig stolthed og ballast, da de dermed kan handle hurtigt og selvstændigt.

Den høje patienttilfredse ved ’Fleksible indlæggelser’ er blevet dokumenteret gennem kvalitative undersøgelser og afstedkommer ifølge Inge Bank især af, at borgerne føler sig trygge.

Tidligere kunne de måske føle sig som kastebolde, hvor de konstant fik en ny kontaktperson. Nu kan de altid ringe ind til en sygeplejerske, der kender dem.

»Vi tror, at der hvor vi for alvor har fat i den lange ende, er at det er borgeren, som er den aktive part, der ringer ind,« siger Inge Bank og Ulrich Fredberg uddyber:

Ulrich Fredberg
»Projektet har den store fordel, at hvis det skal implementeres andre steder, så koster det ikke noget, da de facto er en besparelse,« siger Ulrich Fredberg, ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Hospitalsenhed Midt.

»Det er klart, at når patienten kan ringe til en, som de kender føler de sig trygge. Det er en meget lav tærskel i forhold til en ukendt vagtlæge. Vi kan se på tilbagemeldingerne, at de er meget tilfredse, både fordi de har vante rammer og de bliver mindre syge. Eksempelvis er kontakten til egen læge ligeledes faldet med 20 pct.«

Kan udbredes til andre landsdele

Nu vil Silkeborg Kommune se, om de fleksible indlæggelser kan overføres til andre områder som eksempelvis ældreområdet.

Derudover ser initiativtagerne til fleksible indlæggelser ingen hindringer for, at projektet ikke vil kunne blive overført til andre dele af landet. Det handler nemlig i bund og grund blot om at udviske barriererne i sundhedsvæsenets trekant og få almen praksis, det kommunale sundhedsvæsen og sygehuset til at understøtte hinanden, frem for at modarbejde hinanden.

»Projektet har den store fordel, at hvis det skal implementeres andre steder, så koster det ikke noget, da de facto er en besparelse. Så i disse pressede tider, hvor sygeplejerskerne er så pressede på sygeafsnit, er det her en nærliggende løsning,« siger Ulrich Fredberg og siger, at fleksible indlæggelser har fået opmærksomhed fra både sundheds- og innovationsministeren undervejs i forløbet. Diagnostisk Center hjælper derudover gerne med råd og vejledning, hvis andre afdelinger ønsker at implementere tiltaget, siger han.

Ifølge Inge Bank kan alle kommuner indføre et lignende initiativ så længe, at de husker, at de gør det for borgeren, samt er lydhør over for de andre sektorers behov.

»Noget af det vigtigste er, at man skal være nysgerrig på hinanden, for vi er afhængige af hinanden og skal holde fokus på, at vi gør det her for borgerens skyld. Vi har hver vores butik. Jeg har en hjemmepleje, Ulrich har et hospital, og lægen har sin praksis. Og hvis samarbejdet går op i en højere enhed, ender vi med et sundhedsvæsen, der er bedre for alle involverede parter,« siger Inge Bank.

Læs også

Sygeplejerske: Fleksible indlæggelser giver mulighed for at bruge vores faglighed

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.