Sådan forbereder Viborg og Køge det tværsektorielle samarbejde under coronaepidemi
Sundhedschef Peter Borup Sørensen fra Viborg Kommune og velfærdsdirektør Mette Olander fra Køge Kommune har begge oprustet kontakten på tværs af sektorer grundet coronavirus.

Sådan forbereder Viborg og Køge det tværsektorielle samarbejde under coronaepidemi Aftaler kan hurtigt blive forældede i den aktuelle krisesituation med coronavirus, derfor har to kommuner ofte møder på tværs af sektorer for at dele viden og afklare tvivlsspørgsmål, fortæller Køges velfærdsdirektør og Viborgs sundhedschef.

Kommuner er ved at gøre klar til at tage imod patienter fra hospitaler tidligere i denne corona-krisetid. Kommunerne har kompetencerne til opgaven, sagde Christian Harsløf i sidste uge, men det er vigtigt at have klare aftaler mellem sektorer.

I Region Sjælland er mødehyppigheden mellem regionen og alle kommunerne steget, fortæller Køge Kommunes velfærdsdirektør Mette Olander.

Lige nu er der ingen aftaler, som kan holde fra start af corona-epidemien, til vi er færdige, for vi aner ikke, hvad der kommer til at ske, eller hvad epidemien kræver af sundhedsvæsenet

Mette Olander, velfærdsdirektør, Køge Kommune

Hun mener ikke, at der skal laves nye aftaler, for i Sjælland har de en fin sundhedsaftale mellem regionen og de 18 kommuner. Selvom der ikke står noget om coronavirus i aftalen, kan parterne fint tage udgangspunkt i den og sammen blive tydelige om, hvad indholdet betyder i denne situation.

»Lige nu er der ingen aftaler, som kan holde fra start af corona-epidemien, til vi er færdige, for vi aner ikke, hvad der kommer til at ske, eller hvad epidemien kræver af sundhedsvæsenet. Det man vidste i går, og laver aftaler om, det har forandret sig i dag. Så lige nu handler det om at lave nogle tværsektorielle fora, hvor vi kan vidensdele,« siger hun.

Dele viden og afklare tvivlsspørgsmål

Det betyder, at en mindre del af det normale samordningsudvalg, hvor direktører fra både regioner og kommuner sidder og refererer til det politiske udvalg, mødes virtuelt to gange ugentligt for at tage bestik af situationen. Alle kommuner kan sende spørgsmål, som så bliver drøftet, og svarene bliver efterfølgende sendt ud på mail.

»Alle i sundhedsvæsenet bliver bombarderet med information om coronavirus, og det er rigtig godt, at vi gør det. Men nogle gange opstår der spørgsmål om, hvordan vi skal forholde os til hinanden med de nye retningslinjer. Der er det godt at have en gruppe, hvor vi kan få det afklaret. Det handler rigtig meget om, at vi finder en måde, hvorpå vi bruger sundhedsvæsenets samlede ressourcerne bedst muligt,« siger Mette Olander.

F.eks. er det blevet afklaret, hvilke kompetencer kommunerne skal have for at kunne tage imod de patienter, som sygehusene kan forvente at sende tidligere hjem end sædvanligt. Her siger Mette Olander, at parterne sammen har drøftet, at sygehusene vurderer patienter i forhold til de kompetencer, der passer med Sundhedsstyrelsens vejledning af kommunernes akutsygeplejersker, og det kun er patienterne med behandling og pleje inden for de kompetencer, der bliver udskrevet. Og så bliver der ikke udskrevet patienter med symptomer på coronavirus.

»Det er vigtigt, at vi får sagt det højt, får det ned på skrift og sendt ud til alle kommuner og afdelinger, så alle ved, hvad vi skal gå ud fra. I virkeligheden handler det om at sætte sig tæt sammen for at afklare tvivlsspørgsmål. De store beslutninger om hvordan ting skal foregå, tager vi ikke, de foretages i beredskabet. Vi er ikke et beslutningsorgan men et sted, hvor vi kan dele viden og få svar på spørgsmål,« siger Mette Olander.

Nu er der tid til dialog og aftale spilleregler

I Viborg Kommune er de også i kontakt med andre sektorer, forklarer sundhedschef Peter Borup Sørensen. Her er klyngesamarbejdet mellem Hospitalsenheden Midt og kommunerne Viborg, Silkeborg og Skive oprustet med møder to gange ugentligt, hvilket er noget mere end de sædvanlige fem årlige møder i klyngestyregruppen.

Vi er dybt afhængige af hinanden og denne kommunikation. Det er vigtigt, at vi kan snakke os ind på hinanden, inden epidemien for alvor bryder løs om nogle uger, for så kan det være svært at have tid til dialog og aftale spilleregler

Peter Borup Sørensen, sundhedschef, Viborg Kommune

»Vi er dybt afhængige af hinanden og denne kommunikation. Det er vigtigt, at vi kan snakke os ind på hinanden, inden epidemien for alvor bryder løs om nogle uger, for så kan det være svært at have tid til dialog og aftale spilleregler,« siger Peter Borup Sørensen.

Lige nu går dialogen på de borgere, som hospitalet forventer bliver udskrevet tidligere end normalt til kommunerne. Hospitalet har nedsat en gruppe til at give sit bud på det, og der skal kommunerne også have en repræsentant med, så de kan være godt forberedt til tidspunktet, hvor hospitalet får brug for kommunernes midlertidige pladser.

Klyngemøderne handler udover at få et overblik over situationen også om at få et indblik i de forskellige parters tiltag. F.eks. er Silkeborg Kommune ved at udvikle undervisningsmateriale til de nye medarbejdere, der har meldt sig til at hjælpe under epidemien. Det forventer Peter Borup Sørensen, at Viborg kan få tilsendt, så de ikke behøver at starte fra bunden, men i stedet kan bruge undervisningsmaterialet eller tilpasse det til Viborgs arbejdsgange

Tæt samarbejde med almen praksis

Viborg Kommune har også øget antallet af møder med kommunens praksiskoordinator og den lokale PLO-formand. Her er dagsordenen, hvordan almen praksis håndterer epidemien, og hvor man forventer, at tingene kan begynde at spidse til. Ligeledes kan de aftale midlertidige ændringer i samarbejdet mellem hjemmesygeplejen og almen praksis.

»Vi diskuterer, om der er brug for at sende mails ud til samtlige praktiserende læger i Viborg. Vi har allerede sendt en mail ud for at vise, at vi er i tæt dialog, så alle praksislægerne ved, at de kan sende spørgsmål til os via praksiskoordinatoren, hvis de usikre på kommunens ageren,« siger Peter Borup Sørensen.

Der var i den første mail også en forespørgsel fra kommunen til de praktiserende læger om, at de gerne må genoverveje, om de kan give en deltidssygemelding i stedet for en fuldtidssygemelding, når personale fra de kommunale kritiske funktioner skal have en sygemelding.

»Det kan være vores akutsygeplejersker, som kører rundt, som måske har en mindre forkølelse. Så kan de ikke varetage deres sædvanlige arbejde, men der er måske ikke grund til at fuldtidssygemelde dem. Vi har brug for alle de kræfter, vi kan få, og hvis de kan besvare telefoner eller ordne noget papirarbejde alene på et kontor eller hjemmefra og derfor kan nøjes med en deltidssygemelding, vil det være en hjælp,« lyder det fra sundhedschefen.

Tirsdag er næste møde mellem kommunen og almen praksis, og her håber Peter Borup Sørensen, at parterne kan blive enige om, at borgere i den kommunale ældrepleje kan hente deres medicin til fire uger, når de går på apoteket i stedet for kun to uger, som er praksis i dag.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.