KL-direktør: »Historien må vise, hvordan det gik, men jeg vil sige, at vi er meget velforberedte«
Foto: Joachim Rode

KL-direktør: »Historien må vise, hvordan det gik, men jeg vil sige, at vi er meget velforberedte« Kommunerne er velforberedte og ved i store træk, hvilke opgaver der venter dem med coronavirus, siger KL-direktør Christian Harsløf, der i øjeblikket oplever et meget velkoordineret sundhedsvæsen.

Der er i øjeblikket 98 krisestabe, der arbejder på fuld tryk i landets kommuner. Coronavirussen har ramt Danmark, og kommunerne har allerede haft store opgaver med at skulle håndtere karantæneramt personale og oprette nødpasning, da landet lukkede ned. Nu er næste fase i gang, og den handler om at gøre plejesektoren klar til det pres, der forventes at komme i løbet af de kommende uger, siger KL-direktør Christian Harsløf.

»Nu er det vigtigt at sikre, at der er den fornødne sengekapacitet, nok medarbejder og at der er styr på vejledninger og retningslinjer, så de kan håndtere smittede borgere og medarbejdere. Plejesektoren skal være klar til enhver tænkelig situation,« siger han.

Der er ingen, der ved, hvor slemt det bliver, men jeg mener, vi er så velforberedte, som vi kan være

Det kræver ifølge Christian Harsløf, at kommunerne har klare aftaler med regionerne om, hvordan opgavefordelingen er, når COVID-19-smittede patienter bliver udskrevet til en kommunal sengeplads. Og det kræver klare aftaler om kommunikation og henvisninger med almen praksis. Der er en lang række praktiske opgaver, der skal være på plads, og derudover er der hele logistikken med at få ny medarbejdere ind i loopet. Selv kommunikerer KL dagligt med kommunerne og sender informationer til krisestabene om nye retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

»Der er ingen, der ved, hvor slemt det bliver, men jeg mener, vi er så velforberedte, som vi kan være. Kommunerne har arbejdet med området i tre uger, og de ved i store træk, hvilke opgaver der venter i forhold til corona, og alt det andet der følger med. Historien må vise, hvordan det gik, men jeg vil sige, at vi er meget velforberedte. Det er vi både som samfund og som sundhedsvæsen,« siger Christian Harsløf.

Historisk velkoordineret sundhedsvæsen

Coronavirus har allerede ramt borgere og ansatte i den kommunale sundhedssektor, og der ligger en stor opgave for kommunerne i at begrænse smittespredningen. Derudover kan kommunerne også få flere opgaver, fordi coronavirus ligger et så stort pres på sygehusene, at borgere uden COVID-19 bliver udskrevet tidligere til kommunerne.

Jeg oplever et meget pragmatisk system, hvor problemer bliver løst i et helt utroligt tempo

»Alt det, vi plejer at håndtere, det skal vi gøre med endnu større kraft og i en større volumen. Det gælder kronisk syge borgere, folk der bliver indlagt med væskemangel eller har forstoppelse, som vi normalt har opgaver med. Der regner vi med, at sygehusene forventer, at vi tager et endnu større træk,« siger Christian Harsløf.

Selvom sundhedsvæsenet er i en helt ekstraordinær situation, og presset på det forventes at stige, så ser Christian Harsløf det i øjeblikket som værende et historisk velkoordineret sundhedsvæsen.

Det handler først og fremmest om, at involverede parter har organiseret sig meget tæt. Hver morgen holder statslige styrelser, Danske Regioner og KL møde for at tage bestik at den nuværende situation.

»Jeg oplever et meget pragmatisk system, hvor problemer bliver løst i et helt utroligt tempo. Det vil sige, at der er mange diskussioner, vi springer over for i stedet at hoppe direkte til at løse problemet. Det er nok sådan noget en situation gør ved os – at vi alle ved, at der er mange almindelige diskussioner, som vi ikke har tid til,« lyder det fra KL-direktøren.

Den ekstra regning

Kommunernes økonomi har det hårdt. Hvordan skal de klare den ekstra regning de får?

Nu gør vi alt det vi kan, og den regning, der kommer, den tager vi så bagefter

»Det må vi tage til den tid. Lige nu handler det om at forberede os på den situation, vi står i som samfund og sikre, at vi komme bedst muligt igennem den. Der kommer en regning, og det viser vores regering også, at den er tydeligt bevidst om. Det er den devise, vi arbejder ud fra. Nu gør vi alt det vi kan, og den regning, der kommer, den tager vi så bagefter,« siger Christian Harsløf.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.