Genre
Forsknings- og analysecentret VIVE har i rapporten ‘At være pårørende i Danmark’ undersøgt, hvordan pårørende i Danmark på tværs af relationer, livsfaser og sygdomme/problematikker oplever rollen som pårørende, hvad pårørenderollen indebærer, og hvordan pårørenderollen påvirker deres liv og livskvalitet.Foto: Colourbox

Pårørendevejleder: Det er altid personalets ansvar at række ud til de pårørende Mens den nye ældrereform fastslår, at pårørende skal bruges som en ressource, viser en undersøgelse, at samarbejdet mellem pårørende og systemet er svært. Investér i det gode samarbejde, opfordrer pårørendevejleder.