Genre

Sådan er forholdene på landets plejecentre Alt fra organisering over beboertilfredshed til økonomi og brugen af vikarer har været under lup i ny rapport, hvor Sundheds- og Ældreministeriet systematisk har gennemgået forholdene på de danske plejecentre.

Sundheds- og ældreministeriet har kigget landets plejecentre grundigt efter i sømmene med henblik på at kortlægge forholdene. I en knap 90 sider lang rapport er samlet et overblik over blandt andet  lovgivningsmæssige rammer, fakta omkring beboere og deres sundhedstilstand, organiseringen på plejecentrene, den sundhedsfaglige behandling, personalets uddannelsesniveau, normering og vikardækning og brugen af tvang. Rapporten er baseret på en 168 sider lang kvantitativ og kvalitativ kortlægning udarbejdet af Ankestyrelsen. Minister Sophie Løhde (V) udtaler i den medfølgende pressemeddelelse, at hun er tilfreds...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.