Løhde: Strid om glukosemåler skal ikke gå ud over patienter

Løhde: Strid om glukosemåler skal ikke gå ud over patienter Sundheds- og ældreministeren slår fast, at sygehuse og regioner ikke må undlade at bevilge et hjælpemiddel, fordi man mener, at nogle andre skal betale.

Hvem, der betaler regningen, må ikke få indflydelse på beslutningen om at bevilge et produkt.

Det siger sundhedsminister Sophie Løhde (V) til striden mellem regioner og kommuner om glukosemåleren Freestyle Libre, der handler om, om måleren er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab. Hvis det er et hjælpemiddel, bevilger og betaler kommunen, mens det er regionens opgave, hvis glukosemåleren er et behandlingsredskab.

Det har ført til flere end 300 henvendelser til Diabetesforeningen fra medlemmer, der er frustrerede over at have fået afslag på deres ansøgning om at få bevilget måleren, der blandt andet kan give bedre og enklere målinger af blodsukkerværdier.

I et skrifteligt svar til EkstraBladet siger Sophie Løhde:

»Generelt gælder det, at borgerne ikke må komme i klemme, fordi regioner og kommuner ikke kan finde ud af, hvem der skal betale for et hjælpemiddel. Hvis der er tvivl om, hvem der skal udlevere et hjælpemiddel, så skal den myndighed, der har tættest kontakt til borgeren, uden videre udlevere det. Så må parterne bagefter finde ud af, hvem der skal dække udgiften.«

Ikke mange svar i minister-svar

Ministeren undlader dermed helt at forholde sig til den verserende strid, nemlig om der er tale om behandlingsredskab eller hjælpemiddel. Hun forholder sig heller ikke til, om det såkaldte afgrænsningscirkulære, der i teorien skal regulere, om der er tale om det ene eller det andet, bør opdateres.

Cirkulæret bliver kritiseret af både Kommunernes Landsforening og Diabetesforeningen for at være ubrugeligt.

Ministeren tager heller ikke stilling til den helt grundlæggende udfordring, nemlig at der er begrænsede midler i både de kommunale og de regionale kasser, og at kommunerne derfor også afviser at bevilge den nye måler til borgere, der uden problemer kan regulere deres sygdom med eksisterende hjælpemidler.

Jette Skive, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvor man har valgt at bevilge måleren til udvalgte patienter, selvom man mener, der er tale om et behandlingsredskab, har tidligere fortalt Dagens Medicins søstermedie Kommunal Sundhed, at det koster Aarhus Kommune cirka 5.000 mere pr. borger på årsbasis, når de bevilger en glukosemåler af den nye type.

»Det er jo ikke uvæsentligt, hvem der betaler de penge. Og derfor er det kun i særlige tilfælde, at vi bevilger måleren. Jeg kan sagtens forstå, at måleren kan være en hjælp, og vi skal som kommune følge med i det nye. Men der skal jo findes en pose penge. Og det er ministeren, der skal foretage den prioritering,« sagde Jette Skive.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.