Regeringen vil undersøge kvaliteten af fodbehandlinger under det udvidede helbredstillæg
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, er tilfreds med, at Folketinget nu har besluttet, at regeringen skal lave en undersøgelse af det udvidede helbredstillæg.Foto: Jørgen True

Regeringen vil undersøge kvaliteten af fodbehandlinger under det udvidede helbredstillæg Det er blevet beskrevet som et hul i lovgivningen, at borgere kan få tilskud til sundhedsbehandling på det sociale område, uden at der er krav om autorisation. Regeringen vil nu undersøge ordningen for udvidet helbredstillæg til fodbehandling.

Senest ved udgangen af 2021 vil Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet indlede en undersøgelse af ordningen for udvidet helbredstillæg til fodbehandling.

Det er regeringens opfattelse, at ordningen for udvidet helbredstillæg fungerer godt

Peter Hummelgaard (S), beskæftigelsesminister

Sådan lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fra Folketingets talerstol fredag 26. februar under en debat om fodbehandling til ældre med dårlig helbredstilstand.

Lektor i sundhedsret Kent Kristensen og Danske Fodterapeuter har tidligere kritiseret ordningen, da de mener, at der er et hul i lovgivningen, når ældres udvidede helbredstillæg til fodbehandling i mange kommuner både kan indløses hos fodplejere, der ikke har en autorisation, og hos en autoriseret fodterapeut. Får en borger tilskud til en behandling på sundhedsområdet, skal der stilles krav om sundhedsfaglig autorisation, da det sikrer patientsikkerheden, mener de.

Det var Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, der havde bedt om en drøftelse af emnet i Folketingssalen. Hun sagde, at kommunerne normalt sætter behandlingen med fodterapi i udbud for at sikre den billigste løsning, og at de i nogle tilfælde ser mere på pris end på kvalitet.

»Når vi giver offentlige kroner til borgere, der har brug for behandling, så skal vi også sikre, at de får den bedste behandling, og at man holder øje med, om de får en forværring af deres diagnose, og her har fodterapeuter en længere uddannelse og en pligt til at indberette data,« lød det fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører.

Hun understregede, at hvis man skal styrke det nære sundhedsvæsen, er øget patientsikkerhed, kvalitet og forebyggelse kendetegnende for den almindelige behandling i sundhedsvæsenet.

»I og med at en fodterapeut har en autorisation, er der tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Man kan klage over dårlig behandling, og man kan også søge erstatning, og det kan man, fordi de er autoriserede. Og derfor mener vi, at vi har brug for at få lukket det her hul i loven. Vi skal sikre, at vores ældre og svækkede borgere i Danmark kan få den bedste behandling,« sagde Liselott Blixt videre.

Udvidet helbredstillæg fungerer

Det udvidede helbredstillæg til fodbehandling ligger under lov om social pension, som igen hører under Beskæftigelsesministeriet. Derfor var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) den første minister på talerstolen under debatten.

Her kunne han fortælle, at rigtig mange pensionister bruger ordningen, og at der i 2019 blev brugt næsten 110 mio. kr. på ordningen med udvidet helbredstillæg.

»Det er regeringens opfattelse, at ordningen for udvidet helbredstillæg fungerer godt, og at der ikke er generelle indikationer på problemer med patientsikkerheden. Det er samlet set derfor en ordning, som vi i regeringen er glade for, og som vi ikke har aktuelle planer om at ændre på. Når det så er sagt, kan jeg oplyse, at vi vil tage et nærmere kigge på kvaliteten af fodbehandlingerne under det udvidede helbredstillæg,« sagde Peter Hummelgaard.

Det skal ske ved at gennemføre en undersøgelse, der skal give mere konkret viden om ordningen. Når den er færdig, kan der ud fra den tages stilling til, om ordningen skal ændres.

Tirsdag i denne uge skulle Folketinget så stemme om forslaget om bl.a. igangsættelse af en undersøgelse af kvaliteten. Alle 92 tilstedeværende i Folketingssalen stemte for.

På rette vej

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, er tilfreds med, at der nu kommer en undersøgelse af det udvidede helbredstillæg. Det viser ifølge hende, at Folketinget anerkender, at det er et problem, at kommunerne i øjeblikket ikke behøver at stille krav om autorisation, når borgeren skal indløse sit udvidede helbredstillæg.

»Jeg havde da håbet, at folketingspolitikerne bare lavede loven om, så de kan lukke hullet. Men når politikerne mener, at der er behov for først at belyse problemet, så er undersøgelsen den rigtige vej at gå,« siger Tina Christensen.

Det udvidede helbredstillæg ligger under Beskæftigelsesministeriet, og det fik fodterapeuternes formand til at bide mærke i, at det alligevel var sundhedsordførerne, der på skift gik på talerstolen i Folketingssalen, og at undersøgelsen af det udvidede helbredstillæg skal ligge i Sundhedsministeriet.

»Når undersøgelsen lægger vægt på de sundhedsfaglige aspekter, tolker jeg det, som om politikerne ikke har den billigste løsning i fokus, men at de fokuserer på forebyggende sundhed og patientsikkerhed. Det er ikke bare tilskud i citationstegn, der er faktisk et forebyggelsesincitament i at give tilskud til disse borgere og forebygge, at deres fødder bliver dårligere,« siger formanden for Danske Fodterapeuter.

Autorisationskrav i Ishøj

I Ishøj Kommune er der kun lavet prisaftaler med autoriserede fodterapeuter. Det betyder, at når borgere får udvidet helbredstillæg, så kan de ikke indløse det hos en fodplejer, men kun hos fodterapeuter med autorisation.

I min verden er det ulighed i sundhed, at man ikke giver borgere med de samme problemer de samme rettigheder

Tina Christensen, formand, Danske Fodterapeuter

Det var kommunens handicapråd, der tog sagen op, da de oplevede det som et hul i lovgivningen, at kommunens tilskud kunne indløses hos uautoriserede fodplejere. Herefter kom sagen på dagsordenen i kommunens social- og sundhedsudvalg, hvor Merete Amdisen (S) er formand.

»Vi lavede nogle kvalitetsstandarder, så det var helt klart, hvad man kunne få tilskud til i Ishøj Kommune. Ændringen betyder konkret, at der er en større sikkerhed for de borgere, der har nogle sygdomme, som potentielt kan blive forværret, hvis de ikke får dem forebygget. Vi har fået mere fokus på vigtigheden af patientsikkerhed, når borgeren har brug for behandling af fodterapeuter,« siger Merete Amdisen.

Kommunen har ikke tidligere fået klager fra borgere, der har oplevet problemer, når de er gået til fodplejere med deres tilskud. Men Merete Amdisen er alligevel glad for, at kommunen har vedtaget, at prisaftaler kun bliver lavet med fodterapeuter.

»Det giver mig en sikkerhed at vide, at vi giver borgerne den bedste service og sikkerhed i deres sundhedsydelser. Vi har ikke oplevet borgere, der blive sure eller ærgerlige over, at de ikke længere kan gå til en fodplejer. Det har været gnidningsfrit at lave denne overgang,« siger hun.

Ordning giver ulighed

Det betyder ikke noget for Tina Christensen, om det udvidede helbredstillæg ligger i det ene eller andet ministerium. Som fodterapeutformand ønsker hun blot, at myndighederne stiller krav til den behandler, der udløser tilskuddet. For de pensionister, der får tilskud til fodterapi, har jo problemer med deres fødder som nedsat kredsløb eller ligtorne, påpeger hun.

»Det er underligt, at man i dag ikke siger til kommunerne, at vi skal sikre os, at det er en sundhedsperson med et forebyggende mindset, der behandler disse borgere,« siger Tina Christensen.

Når borgere går til en autoriseret fodterapeut med det offentlige tilskud, kan de efterfølgende gå til Patientklagenævnet, hvis de er utilfredse med behandlingen. Det kan de ikke, hvis de bruger deres udvidede helbredstillæg hos en fodplejer, da fodplejere ikke er omfattet af det offentlige klagesystem.

»Jeg drømmer om, at man giver pensionister de fuldstændig samme sundhedsmæssige muligheder og den samme patientsikkerhed, som når andre patienter med fodproblemer får tilskud efter sundhedsloven. I min verden er det ulighed i sundhed, at man ikke giver borgere med de samme problemer de samme rettigheder,« siger Tina Christensen.

Læs også: Hul i lovgivningen: Uautoriseret sundhedsbehandling udløser også offentligt tilskud

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.