Ny bog vil have mere sex i samtalen mellem sundhedspersonale og patienter

Ny bog vil have mere sex i samtalen mellem sundhedspersonale og patienter Sundhedspersonale skal være bedre til at tale om patienternes seksuelle problemer, der ofte har det en kæmpe betydning for patientens trivsel. Sådan lyder opfordringen fra psykolog Karina Kehlet Lins i den nye bog »Samtalen om sex«.

Alt for mange læger, sygeplejersker og psykologer er berøringsangste overfor de seksuelle problemer, der tit knytter sig til et sygdomsforløb. Men sexlivet er en vigtig faktor i de fleste menneskers trivsel, og derfor skal fagpersonalet i sundhedssektoren rustes til at tage snakken om patienternes seksuelle bekymringer. Det mener Karina Kehlet Lins, der er forfatter til bogen »Samtalen om sex«, der udkom 5. februar 2018.

»Vi har som professionelle rigtig mange redskaber til at have en fornuftig samtale om sygdom, død, nedsatte funktioner og lidelser. Så vi kan selvfølgelig også tale om sex. Men vi ved fra forskning, at 43 pct. at de danske praktiserende læger undgår emnet, selvom de udskriver medicin, som, de ved, har en indflydelse på seksualiteten. De tror oven i købet fejlagtigt, at der ikke er noget at gøre ved det,« siger hun.

Tabubelagt

Det er ikke kun de praktiserende læger, der tit undgår emnet. Bogen er blevet til, fordi Karina Kehlet Lins flere gange har oplevet, at andre psykologer har hevet hende til side efter foredrag om samtalen om sex.

»Lige pludselig var der rigtig mange psykologer, der kom op og spurgte, hvad jeg havde af litteratur om emnet, for de havde ikke længere sexologi på universitetet i Danmark. Og så var der ikke særlig meget dansk litteratur, viste det sig. Det gav mig ideen til at skrive bogen,« forklarer hun.

Hun oplever, at seksuelle problemer generelt er et tabu i samfundet. Nok er der et stort fokus på sex i pornoficeret forstand. Men når det kommer til helt almindelige tilstande som nedsat lyst, er der en forsvindende lille interesse og omtale i medierne, som også har bredt sig til lægens konsultationslokale, mener hun. Og det kan have store konsekvenser, hvis man som læge ikke åbner op for en snak om en syg patients sexliv, understreger Karina Kehlet Lins.

»Sex er en ressource for mange mennesker og kan være så livgivende, at nogle siger ‘hvis jeg havde vidst, at den her medicin havde en indflydelse på min seksualitet, havde jeg ikke taget medicinen. For jeg vil hellere være bipolar og kunne dyrke min seksualitet, end jeg ville være ikke-bipolar, men til gengæld ikke have et sexliv mere’. Men folk får ikke de her informationer,« siger hun.

Hun understreger, at det væsentlige er, at patienten får al den relevante information om en behandling og dens bivirkninger for at kunne fra- eller tilvælge behandlingen på et fuldt oplyst grundlag.

Frygt for at krænke

Ifølge Karina Kehlet Lins har ‘utrolig meget medicin en indflydelse på seksualiteten’, det gælder bl.a. antipsykotika, antidepressiva, hjertemedicin, behandling for diabetes og medicin til parkinsonramte.

»Alle de ting har en indflydelse på seksualiteten, men hvis kun halvdelen af lægerne tør tale om det, er der rigtig mange patienter, der ikke tager deres medicin,« siger hun og forklarer:

»Det har man påvist i forskningen: Jo mere du får talt om sex med dine patienter, jo bedre er patienterne til at tage deres medicin.«

Målet med udgivelsen ‘Samtalen om sex’ er at give de professionelle nogle praktiske tankeeksperimenter, refleksionsøvelser og teoretisk funderet viden, der kan ruste dem til den intime snak. For det er ifølge Karina Kehlet Lins de sundhedsprofesionelles job at tage fat på de seksuelle problematikker og italesætte dem. Men det kan være svært, erkender hun. Særligt i dag, hvor fokusset på seksuelt grænseoverskridende opførsel formentlig aldrig har været større. Det har man bl.a. kunnet konstatere med den verdensomspændende kampagne MeToo, der tog fart i løbet af 2017 og via sociale medier har sat fokus på seksuelle krænkelser af kvinder. Derfor kan Karina Kehlet Lins godt forstå den berøringsangst og frygt for at overskride patientens grænser, der tit hersker. Men hun understreger, at de fleste patienter faktisk sætter pris på den professionelle snak om sexlivet.

»De fleste patienter opfatter den snak som rar og det forbedrer ofte relationen til den professionelle. Og er det ikke tilfældet siger man som læge ‘okay, det er helt fint, så går vi videre til næste spørgsmål’. Der er en frygt for at krænke, men den er for det meste ubegrundet, for som professionel seksualiserer man jo ikke samtalen,« understreger hun.

Skriv kommentar