1.000 brobygger­sygeplejersker skal guide borgere i sundhedsvæsenet En personlig brobyggersygeplejersker skal sikre sammenhæng, overblik og tryghed for patient og pårørende i sundhedsvæsenet, lyder et forslag fra Danske Regioner.

Ældre, kronikere, multisyge og psykiatriske patienter, der jævnligt er i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af kommune, region og almen praksis skal have en hjælpende hånd til at finde vej i sundhedsvæsenet. Det mener Danske Regioner, der nu foreslår at tilknytte en personlig brobyggersygeplejerske til disse patienter og deres pårørende.

Danske Regioner mener, at 1.000 brobyggersygeplejersker vil kunne dække landet. Sygeplejersken skal kobles til patienten allerede ved indlæggelse på hospitalet og på den måde være et kendt ansigt i et system, hvor en patient typisk vil møde mange forskellige sundhedspersoner.

Sygeplejerskens rolle bliver særlig vigtig, når patienten udskrives og dermed overgår til kommunalt regi. I overgangen er det vigtigt at sikre, at oplysninger om patientens helbred og behov er overbragt, så kommunen kan handle.

»Brobyggersygeplejersken kan allerede før patienten bliver udskrevet tage fat i kommunen og aftale hvilke ting, der er brug for, for at man kan klare sig i hjemmet. På den måde bliver ingen patienter, der er færdigbehandlede, udskrevet uden kommunen har arrangeret og skabt forhold, som patienten har brug for,« siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) i pressemeddelelsen.

Sygeplejeråd roser tiltag

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd roser regionernes forslag. Hun tror netop, at brobyggersygeplejersker vil kunne være med til at skabe den sammenhæng, som mange patienter savner i dag.

»Vi har desværre alle hørt om triste beretninger fra patienter og pårørende, som bliver tabt i systemet. Hvert led i sundhedsvæsenet har sådan set gjort deres arbejde, men ud fra deres egen logik og pengekasse. Og det er desværre ikke altid til patientens bedste. F.eks. bliver der ikke altid taget godt nok højde for, at patienten også lider af andre sygdomme, eller at der også er brug for hjælp efter udskrivningen fra sygehuset. Derfor er det helt rigtigt at tænke sygeplejersker ind i en koordinerende funktion,« siger Grete Christensen i en pressemeddelelse.

Fælles finansiering

Danske Regioner anslår, at det vil koste op imod 500 mio. kr. på at drive ordningen på landsplan med 1.000 brobyggersygeplejersker. Men da der bruges allerede penge både i regioner og i kommuner på koordinationsopgaver, vil behovet for nye midler være lavere, mener regionerne.

Danske Regioner lægger vægt på, at ordningen bliver finansieret i fællesskab mellem regioner og kommuner for at sikre et fælles ejerskab og en reel brobygning mellem sektorerne.

Stephanie Lose forventer, at denne ordning vil kunne spare både sundhedsvæsen og patienter for overflødige kontakter og reducere unødvendige genindlæggelser, hvilket  vil give en økonomisk besparelse i den anden ende.

»Vi har ikke råd til at lade være. Denne ordning vil holde hånden under de mange patienter, der i dag risikerer at falde mellem stolene i sundhedsvæsenet. Manglende sammenhæng har også en pris. Det skaber utryghed for patient og pårørende og frustration hos medarbejderne,« siger Stephanie Lose.

Kommentarer

  1. Fra en idrætsorganisation der arbejder målrettet på at bygge bro mellem sundhedsvæsen og civilsamfund/ sundhedsfremmende aktiviteter i idrætsforeningerne, skal der lyde stor opbakning til forslaget.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.