Levende benspænd skabte sammenhæng

Levende benspænd skabte sammenhæng To medarbejdere med ekspertise inden for innovation agerede menneskelige benspænd, da sundhedschefen fra Aarhus Kommune flyttede ind på hospitalet. Den utraditionelle tilgang har blandt andet forbedret samarbejdet med de praktiserende læger.

Innovation.

Vi hører det hele tiden, og det står nævnt adskillige gange i alle projekter og rapporter med bare en tøddel selvrespekt.

Men innovation er en flydende størrelse, som let bliver til papirtigre og flotte, men flyvske ord uden handling bag – begrebet er dog dog ikke mere flydende, end at det også er et håndværk, man kan være ekspert i, og netop sådan to innovationseksperter blev koblet på projektet, da forvaltningschefen i Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg, Kirstine Markvorsen, i 2015 flyttede ind på ledelsesgangen på Aarhus Universitetshospital i fem måneder for at knytte de to organisationer tættere sammen i det projekt, der blev døbt Sputnik.

At agere levende benspænd blev stort set jobbeskrivelsen for de to innovationseksperter Karen Ingerslev og Trine Naldal, henholdsvis teamkoordinator for Aarhus Universitetshospitals Innovation & Udvikling og konsulent i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, da de fik til opgave at understøtte Kirstine Markvorsen og hendes makker i Sputnik-projektet Eva Sejersdal Knudsen fra Aarhus Universitetshospital i deres bestræbelser på at arbejde innovativt.

»Hele projektet her var jo et eksperiment, og derfor valgte vi simpelthen at bruge den innovative tilgang som metode. Vi fungerede som supportere for det arbejde,« fortæller Trine Naldal.

Provokation, proces…

At arbejde med innovation som metode er nemlig ikke så ligetil, som man kunne forledes til at tro.

»Det er nødvendigt at understøtte innovationsprocesser, fordi det er meget svært at holde sig selv fast i et åbent perspektiv uden at falde tilbage i de mønstre, man kender. Der er simpelthen en organisatorisk arv, som vi alle bærer rundt på – en måde at se og gå til verden og handle på – og den skal man udover. Skal det lykkes, har man brug for nogen omkring sig, der insisterer på at gøre tingene anderledes,« forklarer Trine Naldal.

Hun bringer to eksempler frem, der krævede et stort fokus fra de to innovationseksperter: Samarbejdet med henholdsvis pårørende og med de praktiserende læger.

»Jeg udfordrede Kirstine ved at sige, at de pårørende udfører noget af det vigtigste arbejde i processen omkring patienten, men også er dem, vi som system har allersværest ved at integrere. Og jeg skulle faktisk ikke stikke til Kirstine særligt længe, før hun naturligt begyndte at se tingene mere fra borgernes og de pårørendes perspektiv,« fortæller Karen Ingerslev.

… og praktiserende læger

»Vi har også været meget insisterende omkring samarbejdet med de praktiserende læger. Der har jo været problemer i samarbejdet mellem kommune, region og praktiserende læger fra starten, og egentlig var der i Sputnik-projektet lagt op til, at vi skulle gå helt uden om lægerne. Men det sagde vi klart nej til. De er så central en aktør, at de skal inddrages,« tilføjer Trine Naldal.

Som sagt, så gjort. De praktiserende læger blev inviteret med om bordet. Og de to eksperter vurderer begge, at deres insisteren på at tænke de praktiserende læger med ind i processerne er et af de vigtigste resultater af projektet.

»Der skete et skifte på ganske kort tid. Nu lægger direktørerne af sig selv op til, at ledere skal gå efter at udvikle nye tiltag sammen med de praktiserende læger frem for at udvikle noget for dem,« siger Karen Ingerslev.

Samarbejdet med de praktiserende læger blev faktisk så godt, at Trine Naldal og Karen Ingerslev i et nyt projekt – døbt BorgerDesign Aarhus – vil frikøbe praktiserende læger til at være med i samarbejdet om at løse problemer sektorerne imellem.

»Vi har virkelig ønsket at samarbejde med de praktiserende læger, vi har villet dem, og nu bærer arbejdet med relationerne frugt,« siger Trine Naldal.

Ledelse er afgørende

På øverste ledelsesplan i organisationerne bliver der lige nu arbejdet aktivt videre med konklusionerne fra Sputnik:

»Vi skal i gang med at tænke det tværsektorielle ansvar ind i hele hierarkiet, ligesom de har gjort i samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital – der er ansvaret klart fordelt, lige fra dekan til ph.d.-studerende. Relationer mellem sektorerne, som vi har bygget op i Sputnik-regi og i andre gode fælles tiltag, er gode og vigtige, men det her er to kæmpe organisationer. Derfor må og skal det fælles og det tværsektorielle bygges ind i nogle mekanismer, hvis det skal fungere,« siger Karen Ingerslev.

Et andet vigtigt initiativ er ifølge de to at synliggøre ‘den store fortælling’ om Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital som ligeværdige samarbejdspartnere. De to øverste chefer, sundhedsdirektør i kommunen Hosea Dutschke og sygeplejefaglig direktør på hospitalet Vibeke Krøll har allerede etableret et tæt samarbejde, men der er også brug for at vise medarbejderne samarbejdsvejen på andre måder.

»Der bliver arbejdet med fælles ledelsesudvikling af de to organisationer, hvor ledere fra begge sider arbejder sammen om at lede på tværs af sektorgrænserne,« fortæller Trine Naldal.

Godt på vej

Med et godt samarbejde etableret mellem de to øverste chefer, den tætte forbindelse mellem Kirstine Markvorsen og Eva Sejersdal Knudsen i Sputnik-projektet og det gode samarbejde med de praktiserende læger er der gode muligheder for, at Aarhus og Region Midtjylland kan blive de første, der for alvor knækker den tværsektorielle nød.

»Vi startede med en meget stor uvidenhed om, hvad de andre egentlig lavede og hvad de kunne tilbyde. Men nu er vi der, hvor mange ledere og chefer i begge organisationer har fået det tværsektorielle arbejde som del af deres jobbeskrivelse, og hvor topledelsen har som ambition at dedikere endnu mere energi til området. Nu skal vi så også have de administrative funktioner med ombord,« siger Karen Ingerslev.

Strukturer og systemer skal nemlig også understøtte samarbejdet, hvis det skal blive til andet end floskler og papirtigre. Det nye projekt BorgerDesign Aarhus kommer blandt andet til at arbejde videre med den udfordring.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.