Forskere skal finde løsninger på stort frafald på SOSU-uddannelser Fremtidens ældrepleje mangler arbejdskraft. Trods kommuners understøttende initiativer blandt immigranter til sosu-uddannelser er der fortsat frafald på 50 pct. To forskere fra Aarhus Universitet skal undersøge, hvor det går galt, og hvad løsningerne kan være.

Kommunerne arbejder på højtryk for at imødekomme det enorme rekrutteringsbehov, der er blandt SOSU-personalet. Alligevel mangler 73 pct. af landets kommuner SOSU’er, og færre og færre etnisk danske unge søger ind på SOSU-uddannelserne.

Det har fået kommunerne til at rekruttere blandt immigranter med målrettede uddannelsestilbud. Det skal et forskerteam fra Aarhus Universitet kigge nærmere på i projektet ‘Fra migrant til SOSU-aspirant’.

Frafald på 50 pct.

For trods kommunernes understøttende initiativer blandt immigranter oplever uddannelserne alligevel et frafald på omkring 50 pct., og frafaldet sker særligt i praktikforløbene.

Johanne Korsdal Sørensen, ekstern relations manager i projektet MANTRA (Moesgårds Antropologiske Analyseenhed) skal sammen med lektor Sara Lei Sparre fra Afdelingen for antropologi på Aarhus Universitet følge kommunernes forskellige initiativer med at rekruttere elever med indvandrerbaggrund.

De to forskere skal observere elever, personale og lærere. De skal på den ene side se på kommunernes initiativer og undersøge, hvad der virker og ikke virker. Og på den anden side skal de se på elevernes perspektiver og erfaringer.

Ud fra det skal de finde frem til, hvor det går galt i forløbet og komme med bud på løsninger, der kan mindske frafaldet.

Svært at forstå tungt vestjysk

Selv om de to forskere er i projektets begyndelse, tegner der sig allerede nogle gennemgående temaer. Et af dem er den sproglige barriere.

Det observerede Sara Lei Sparre, da hun fulgte en gruppe elever en måneds tid ved SOSU Esbjerg.

»Det går stærkt i ældreplejen, og selvom mange har gode sprogfærdigheder, har de jævnligt brug for at spørge en ekstra gang for at være sikker på, at de har forstået et svar eller en besked rigtigt. Samtidig taler mange af de ældre borgere ofte med en tung vestjysk dialekt, som særligt elever med migrantbaggrund har meget svært ved at forstå,« siger Sara Lei Sparre i en pressemeddelelse.

For at hjælpe migranter til et bedre SOSU-uddannelsesforløb skal der laves en læringsunderstøttende app i samarbejde med Alexandra Instituttet. Derudover skal de to forskere udvikle et best practice katalog til kommunerne med fokus på rekruttering og fastholdelse af migranter i SOSU-faget.

Projektet kører over de næste to år, og forskerne håber, at deres projekt kan være en brik i løsningen af en af tidens største velfærdsudfordringer. For de mener begge, at en af de helt overordnede udfordringer for SOSU-faget er, at der er behov for mere langsigtede og bæredygtige løsninger.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.