Danskerne er blevet mere usunde
»Den nye sundhedsprofil giver os i den grad anledning til at trække i arbejdstøjet,« sagde formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman (S), da hun på en sundhedskonference i DGI-Byen i København præsenterede undersøgelsen. Hun lagde ikke skjul på, at de nye tal i undersøgelsen skræmmer hende.Foto: Lars Düwel

Danskerne er blevet mere usunde Danskernes sundhed har udviklet sig i en negativ retning, hvor specielt den mentale sundhed er forværret, viser ny undersøgelse blandt 180.000 danskere. Deprimerende læsning, siger Ulla Astman (S).

Det går den gale vej på stort set alle områder. Det viser den nye udgave for 2017 af Den Nationale Sundhedsprofil, som giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Her kan man se, at både når det gælder den mentale sundhed og danskernes sundhedsadfærd, er der sket en negativ udvikling i forhold til undersøgelserne i 2010 og 2013. Kun når det kommer til alkohol, er der positive fremskridt.

»Det er faktisk trist, det er deprimerende læsning. Det ser ud til, at flere danskere lever usundt og ikke har et godt liv. Det får alle alarmklokker til at ringe i forhold til, at der skal handles nu, og det viser, at vi fremadrettet nok er nødt til at gå mere målrettet til værks,« siger Ulla Astman (S), der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Den Nationale Sundhedsprofil bygger på svar fra flere end 180.000 danskere, der har svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel. Rapporten viser et øjebliksbillede af danskernes sundhed og bidrager med en viden, der bl.a. kan være en hjælp for regioner og kommuner i arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Rapporten fortæller ikke, hvorfor danskerne har det, som de har det, men viser, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper der har brug for særligt fokus, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

Flere med dårligt mentalt helbred

Anne Illemann Christensen er seniorrådgiver ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og har været med til at udarbejde sundhedsprofilen. Hun ved godt, hvor hun synes, der bør ske en ændring i forebyggelsesindsatserne.

»Jeg ville helt klart gribe fat i trivslen, fordi vi ved, hvor centralt det er for mennesker at trives godt. Det er foruroligende, at vi ser så markant en stigning på dårlig mental trivsel, hvilket især rammer de unge kvinder,« siger hun.

Rapporten viser, at andelen af danskere med dårligt mentalt helbred er steget med 3,3 procentpoint siden 2010. 15,5 pct. af kvinderne har et dårligt mentalt helbred, mens det kun gælder for 10,9 pct. af mændene.

Det er specielt kvinder i aldersgruppen 16 – 24 år, der vurderer sig selv til have den værste mentale sundhed. 23,8 pct. i denne aldersgruppe vurderer, at de har en dårlig mental sundhed, hvilket er stigning på otte procentpoint siden 2010. Ligeledes er det også kvinder i denne aldersgruppe, der oftest har et højt stressniveau, idet 40,5 pct. oplever at have et højt stressniveau. Derudover er der et højt stressniveau at finde blandt arbejdsløse (47,0 pct.), førtidspensionister (55,6 pct.) og andre uden for arbejdsmarkedet (54,6 pct.). Generelt er der sket en stigning på 4,3 procentpoint i andelen med et højt stressniveau fra 2010 til 2017.

Unge ryger mere

Rygning er et andet område, hvor Anne Illemann Christensen mener, at det er nødvendigt at gribe ind. Gennem de seneste årtier har andelen af rygere været faldende i Danmark, men gennem de seneste år er dette stagneret.

»Vi ved, at rygning er en af de største risikofaktorer for sygdomme, og at det er noget af det, der betyder allermest for middellevetiden. Derfor er det meget uheldigt, at rygepræsidensen er stagneret, og endnu mere uheldigt, at vi faktisk ser en lille stigning blandt de unge,« siger Anne Illemann Christensen.

I forhold til rygning er der en meget klar sammenhæng mellem højest gennemførte uddannelsesniveau og forekomsten af personer, der ryger dagligt. Det kan man bl.a. se ved de daglige rygere, hvor der er 25,4 pct. blandt personer med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau, mens der er 6,7 pct. blandt personer med en lang videregående uddannelse. Mange af rapportens resultater viser lignende tendenser med en stor ulighed i sundhed.

Målrettede løsninger

Ulla Astman har også bemærket, at det ser skidt ud i forhold til den mentale sundhed og rygning. Men selv om rapporten viser en deprimerende udvikling, så ser hun det som et godt værktøj og udgangspunkt til at finde målrettede løsninger.

Derfor siger hun også, at rapporten kommer til at blive et vigtigt redskab, når regioner og kommuner i fællesskab skal lave sundhedsaftalerne. Her skal de sammen kigge på, hvor de lokalt har de største udfordringer, og hvordan de vil gribe ind. F.eks. i Nordjylland, hvor Ulla Astman er regionsrådsformand, er der mange kommunale tilbud i forhold til rygestop, men i forhold til kost og motion, der kniber det mere. Det er muligvis grunden til, at Region Nordjylland er den region, hvor flest har et usundt kostmønster.

»Vi må kigge på disse sundhedsprofiler og analysere det som værktøj, så vi kan se, hvor vi skal sætte ind, og hvilke løsninger der skal til. Vi skal arbejde tæt sammen i sundhedsvæsenet, men det gælder ikke kun regioner, kommuner og praktiserende læger. Jeg tror også, vi er nødt til at få de frivillige foreninger på banen. Det gælder både de sociale- eller idrætsforeninger i forhold til at være mere bevidste om, hvordan vi forebygger sygdomme, og hvordan tager vi os bedre af dem med kronisk sygdom.«

Kommentarer

  1. En sund tilværelse fysisk og psykisk kræver bla overskud og tid.
    Kommunale tilbud er gode, men erfaringen er, at det kan være svært at motivere mennesker til at komme.
    Skulle man ikke gå til “roden” – familien og prøve at tænke i muligheder for at give dem mere tid og forhåbentlig mere overskud hjemme?
    Tal viser tiltagende pres for erhvervsaktive, mennesker i det kommunale regi føler sig pressede. Aldersgruppen er forældre til de børn/teenagere og igang med uddannelse, som rapporten viser har det dårligst.
    Tobak let tilgængelig som selvmedicinering/beroligende.

Skriv kommentar