Susanne Elbæk, Jonas Strunge og Hanne Kirial giver deres råd til det gode samarbejde på tværs af sektorer.Foto: Caroline Schønberg

Tre deltagere giver deres bedste råd til at arbejde på tværs af sektorer VOXPOP: Hvad er dit bedste råd til et godt tværsektorielt samarbejde? Det spurgte Kommunal Sundhed tre deltagere om på konferencen Den Gyldne Tråd.

Kommunal Sundhed afholdt 2. maj konferencen Den Gyldne Tråd, hvor der var oplæg om tværsektorielle projekter i det nære sundhedsvæsen bl.a. om dosispakket medicin, skærmbesøg og kunstig intelligens. Og hvor initiativprisen ‘Den Gyldne Tråd’ blev uddelt.

Sektorovergangene var i fokus, og tre medarbejdere i det nære sundhedsvæsen giver her deres opskrift på, hvordan man får samarbejdet på tværs af sektorer til at fungere.

Hanne Kirial, områdeleder for ‘Borger eget hjem’ i Silkeborg Kommune

Hvordan arbejder I tværsektorielt på din arbejdsplads?

»I Silkeborg Kommune arbejder vi meget med indlæggelse i eget hjem. Det kan være en borger, der er blevet dårlig, hvor en praktiserende læge har set til borgeren og vurderet, at det ikke er nødvendigt at få borgeren på sygehuset, i stedet kan borgeren blive indlagt i eget hjem. Det er et samarbejde mellem hjemmeplejen og akutafdelingen, hvor akutteamet laver virtuel stuegang dagligt, indtil patienten udskrives eller overgår til hjemmeplejen.«

Hvad er dit bedste råd til et godt tværsektorielt samarbejde?

»Mit bedste råd er at række ud til hinanden og invitere til dialog, for man har brug for at få nogle andre perspektiver på sin egen praksis og forstå hinandens virkelighed og hverdag. Det er det her med at få bragt nogle nye perspektiver ind, være nysgerrige på hinanden og vise, at man er indstillet på at tilpasse og justere. Og så er det vigtigt at få talt sammen om, hvilke barrierer man oplever og i fællesskab se, om man kan finde nogle gode løsninger.«

Jonas Strunge, praktiserende læge i Middelfart og praksiskonsulent for Sygehus Lillebælt

Hvordan arbejder I tværsektorielt på din arbejdsplads?

»Som praktiserende læge består min hverdag af at fange patienterne, inden de skal på sygehuset og samle patienterne op igen, når de bliver udskrevet. Jeg har meget sparring med sygehuslægerne, eksempelvis hvis et behandlingsforløb har været bøvlet, eller hvis der er nogle behandlingsforløb, vi ikke kan løse selv i almen praksis.«

Hvad er dit bedste råd til et godt tværsektorielt samarbejde?

»Det vigtigste er at tage skyklapperne af og bevæge sig på tværs af hinandens arbejdsopgaver, så vi kan løse det bedst muligt for patienten. Man skal ikke kigge så meget på, hvad der er vores opgave og andres opgave, men løse det hen ad vejen, så man kan få patienterne fra A til B med så få sværdslag som muligt. Det handler om at være i øjenhøjde med de andre sektorer. Det er den eneste måde, et godt samarbejde kan lade sig gøre på.«

Susanne Elbæk, udviklingssygeplejerske i Ældre- og Omsorg i Brøndby Kommune

Hvordan arbejder I tværsektorielt på din arbejdsplads?

»Vi arbejder bl.a. tværsektorielt for at skabe en god overgang, når vores borgere bliver indlagt og udskrevet fra sygehuset til eget hjem. Vi er i hastig udvikling med at få alle vores borgere på dosisdispenseret medicin, men det fungerer ikke optimalt endnu. For hvis borgeren bliver indlagt, ophører dosisrullerne, og så går der noget tid, før borgeren får udskrevet den dosisdispenseret medicin igen.«

Hvad er dit bedste råd til et godt tværsektorielt samarbejde?

»Vi har udskrivningskoordinatorer, der sørger for den fremskudte visitation. Det vil sige, at de er i dialog med hospitalet, så vi er forberedt, inden borgeren kommer hjem. Det betyder, at vi tidligt i forløbet kan forberede den gode udskrivelse og gribe borgeren, inden de står i eget hjem.«

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.