Sund kost afgørende for udvikling af KOL Risikoen for at udvikle kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er markant lavere hos personer, der spiser sundt.

En kost rig på fuldkorn og fattig på sukker og forarbejdet kød nedsætter risikoen for at udvikle KOL, til dels uagtet rygevaner.

Det viser et fransk-amerikansk studie, som dermed bekræfter tesen om, at en sund kost er et vigtigt element til at opretholde en sund lungefunktion.

På trods af, at den altovervejende risikofaktor for udvikling af KOL i den vestlige verden er rygning, har op mod en tredjedel af alle KOL-patienter rent faktisk aldrig røget. Det antyder dermed, at andre faktorer tilsyneladende også spiller ind.

En sund kost, der længe har været forbundet med en nedsat risiko for hjerte-kar-sygdom og kræft, har muligvis også en betydning for udvikling af KOL, men denne sammenhæng er temmelig uklart beskrevet i litteraturen. Derfor satte franske og amerikanske forskere sig for at undersøge forholdet mellem kost, baseret på kost-målemetoden Alternate Healthy Eating Index 2010 (AHEI-2010), og forekomsten af KOL.

Forskerne analyserede spørgeskemadata fra mere end 120.000 amerikanske mænd og kvinder, der deltog i to nationale undersøgelser (Nurses’ Health Study) fra 1984-2000 og Health Professionals Follow-up Study fra 1986-1998. Alle, der rapporterede om en diagnose på lungeemfysem eller kronisk bronkitis, blev også undersøgt for KOL.

I løbet af studieperioderne blev 723 kvinder og 167 mænd diagnosticeret med KOL. Efter at have justeret for en lang række livsstilsparametre viste resultaterne, at risikoen for at blive diagnosticeret med KOL var en tredjedel lavere for de personer, der spiste den ‘sundeste’ kost (rig på fuldkorn og umættet fedt og fattig på rødt kød og hurtig omsættelige kulhydrater) i forhold til de personer, der spiste den ‘mindst sunde’ kost i henhold til AHEI-2010-kostmålemetoden.

Observationerne var de samme blandt både mænd og kvinder og for nuværende og tidligere rygere. Derimod var forekomsten af nye astmatilfælde helt uafhængig af deltagernes AHEI-2010-kostscore.

Forskerne betegner resultaterne som vigtige fund, der bekræfter væsentligheden af at fokusere på kost for at forebygge udvikling af KOL. Selvom rygestopkampagner stadig er et vigtigt indsatsområde, bør kostplanlægning altså også indtænkes som et led i en forebyggelsesstrategi mod KOL.

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet British Medical Journal.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.