Thomas Adelskov
Det er stærkt bekymrende, at det allerede nu er svært at rekruttere social- og sundhedspersonale i mange kommuner, mener Thomas Adelskov (S), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

SOSU-området har store rekrutteringsudfordringer Ny rapport lavet af FOA og KL viser, at manglen på kvalificeret personale allerede nu er alvorlig, og at problemet vil blive endnu større, hvis ikke der gribes ind.

Der er stor mangel på kvalificeret personale på SOSU-området i kommunerne. Det slår en ny rapport lavet af FOA og KL fast. Det fremgår af en pressemeddelelse fra KL. Rapporten viser bl.a., at 73 pct. af kommuner rapporterer om mangel eller stor mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet, og 49 pct. rapporterer om mangel eller stor mangel på arbejdskraft inden for sundhedsområdet.

»Det er helt afgørende for at sikre en velfungerende ældre- og sundhedssektor i kommunerne, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaverne. Derfor er det også stærkt bekymrende, at det allerede nu er svært at rekruttere social- og sundhedspersonale i mange kommuner. Og vi kan forudse endnu større udfordringer i takt med, at der bliver flere plejekrævende ældre, og kommunerne skal overtage flere opgaver fra sygehusene,« siger Thomas Adelskov (S), formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Social- og sundhedspersonalet opgjort i fuldtidsstillinger udgør godt 65.000 ansatte i kommunerne og dermed spiller en helt afgørende rolle i ældreplejen og det nære sundhedsvæsen, siger formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, Karen Stæhr, der anser situationen som værende meget alvorlig

»Rapporten bekræfter, hvad vi desværre længe har vidst: At der uddannes for få til at sikre den velfærd, som ældre og plejetrængende borgere fortjener. Situationen er allerede akut med 73 pct. af kommunerne, der mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget attraktivt og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet,« udtaler Karen Stæhr.

Skriv kommentar