Pulje skal sikre samarbejde om psykiske lidelser Social- og Indenrigsministeriet sætter sammen med Sundheds- og Ældreministeriet en pulje penge af til udvikling af forløbsprogrammer til borgere med psykiske lidelser.