Overenskomststrid gør praksisplaner værdiløse 200 mio. kr. ligger og venter på nye opgaver i almen praksis. Men regionerne og PLO strides om et tillæg til den seneste overenskomst. Overenskomststriden gør praksisplanerne værdiløse.

Et af de elementer, der fik de praktiserende læger til at godkende overenskomsten mellem praktiserende læger og Danske Regioner i 2014, var løftet om 200 mio kr. fra regioner og kommuner til honorering af nye opgaver. Endnu er der ikke taget hul på pengene, for læger og regioner er uenige om tolkningen af tilsagnet, og det truer de praksisplaner, som samtlige regioner skal udarbejde. Og det betyder, at de praktiserende læger ikke kommer til at løse de nye opgaver, som...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.