Nye retningslinjer for at hjælpe plejepersonale med at forebygge coronasmitte Sundhedsstyrelsen har lavet nye retningslinjer, der skal hjælpe plejepersonale til at forebygge smitte med coronavirus og give dem viden om, hvordan de bruger værnemidler.

Hvad skal du gøre, hvis du mistænker, at en borger har coronavirus? Og hvornår skal du bruge værnemidler?

Det er nogle af de spørgsmål, som indgår i Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer målrettet personale, der arbejder med pleje og omsorg på plejecentre, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller på botilbud.

Vi er blevet mødt med en række spørgsmål fra medarbejdere på plejeområdet, som er i tvivl om, hvordan de beskytter sig selv og borgerne bedst, og hvordan og hvornår de skal bruge værnemidler

»Vi er blevet mødt med en række spørgsmål fra medarbejdere på plejeområdet, som er i tvivl om, hvordan de beskytter sig selv og borgerne bedst, og hvordan og hvornår de skal bruge værnemidler. Det kan eksempelvis være i forbindelse med besøg hos borgere, hvor medarbejderen hjælper med personlig hygiejne, skifter plastre, børster tænder eller på anden måde er i direkte kontakt med borgeren. De nye retningslinjer skal bidrage til at skabe gode og trygge rammer for de ansatte og give svar på de spørgsmål, de står med,« siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering la Cour i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen har lavet de nye retningslinjer i samarbejde med Statens Serum Institut. Retningslinjerne beskriver særligt, hvornår medarbejderne skal bruge værnemidler, og hvordan de bruger handsker eller beskyttelsesmasker bedst. Som udgangspunkt skal plejepersonale bruge værnemidler, når de er under to meter fra en borger med symptomer på coronavirus lyder det fra styrelsen. Det kan f.eks. være, når man hjælper med tandbørstning, vask eller toiletbesøg.

»Det er vigtigt, at man bruger værnemidlerne med omtanke og kun bruger dem der, hvor det er nødvendigt. Vi er klar over, at der er medarbejdere, der er i tvivl om, hvornår og hvordan de skal beskytte sig selv og borgerne ved hjælp af værnemidler. Vi håber, at retningslinjerne hjælper til, at alle ansatte er trygge ved deres arbejdssituation og fortrolige med, hvordan og hvornår de skal bruge værnemidler,« udtaler Mads Biering la Cour.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.