Sundhedsstyrelsen: Ansatte i særlig risikogruppe bør undgå borgere mistænkt for COVID-19
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ansatte i ældresektoren i særlige risikogrupper flyttes til anden opgave eller funktion, hvis de varetager funktioner med stor smitterisiko, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen: Ansatte i særlig risikogruppe bør undgå borgere mistænkt for COVID-19 Ansatte i ældresektoren der tilhører en særlig risikogruppe, bør ikke hjemsendes pr. automatik, men de bør dog undgå oplagt risiko for smitte som f.eks at håndtere patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen.

Er en ansat i sundheds- og ældresektoren gravid eller har en kronisk sygdom, skal der passer særligt på dem i denne tid. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Her lyder opfordringen, at alle ansatte i en særlig risikogruppe ikke nødvendigvis skal sygemeldes eller hjemsendes, men de bør undgå oplagt risiko for smitte. Det betyder f.eks., at de ikke bør håndtere patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19. Dette gælder også sundhedspersonale, som har en særlig kritisk funktion.

»Vi har jo brug for alle hænder i sundheds- og ældresektoren i den kommende tid, men samtidig skal vi huske at passe på den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til de ansatte, som er særligt udsatte, fordi de tilhører en af risikogrupperne, og dermed kan risikere at få et alvorligt forløb eller alvorlige konsekvenser af COVID-19,« siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i pressemeddelelsen.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at ansatte flyttes til anden opgave eller funktion, hvis de varetager funktioner med stor smitterisiko,« uddyber hun,

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at arbejdsgiveren og den enkelte ansatte sammen vurderer situationen. I vurderingen skal der tages stilling til, om den ansatte er i stor eksponeringsrisiko, og om der er mulighed for en anden funktion uden oplagt smitterisiko.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tegn på, at der er en særlig risiko for hverken den gravide eller fostret i forbindelse med coronavirus.

»Men fordi vi har med en helt ny virus at gøre, vælger vi at gå ud fra et forsigtighedsprincip, og derfor betragter vi gravide som en risikogruppe. Vi ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, f.eks. influenza. Derfor skal gravide behandles på lige fod med andre risikogrupper under hele graviditeten,« udtaler Helene Probst.

I Danske Regioner siger formand Stephanie Lose (V), at man vil følge Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger. 

»Vi skal passe så godt på alle medarbejderne, som det overhovedet er muligt, og derfor følger vi naturligvis Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger,« siger Stephanie Lose i en pressemeddelelse

Læs Sundhedsstyrelsens notat: Håndtering af COVID-19: Ansatte i sundheds-og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.