Ny metode hjælper udadreagerende demente Tre kommuner har sammen med Socialstyrelsen udviklet en metode, der har resulteret i 40 pct. færre tilfælde af udadreagerende adfærd hos demente borgere. Udgangspunktet er at forstå, at adfærden er et råb om hjælp.

Udadreagerende adfærd med slag, spark og råben hos demente borgere er et problem, mange ansatte i den kommunale plejesektor stifter bekendtskab med. Af landets godt 90.000 demente, vurderer Nationalt Videnscenter for Demens, at 8.000 har voldsom, udadreagerende adfærd. Nu har Socialstyrelsen sammen med de tre kommuner Sønderborg, Syddjurs og Hillerød udviklet og afprøvet en metode, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement